Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

HTMLرموز متنوعة

طريقة عرض الرموز المتنوعة

الرموز المتنوعة يقصد بها الرموز التي لا تنتمي لفئة محددة و هي عبارة عن مجموعة أحرف إن تم وضعها مع بعضها يقوم المتصفح بعرض رمز محدد مكانها.
هذه الأحرف مهمة جداً فهي تتيح لك إمكانية عرض أي رمز تريد في الصفحة حتى و إن كان الرمز المراد عرضه غير موجوداً على الكيبورد الذي تستخدمه.

الأحرف التي نستخدمها لعرض الرموز يمكن وضعها بأسلوب عشري ( Decimal ) أو بأسلوب سداسي عشري ( Hexadecimal ), بالإضافة لأسلوب أصل الإسم ( Entity ) الذي تم توفيره لبعض الرموز لأنه يعتبر أسهل لك حيث أن الأحرف المستخدمة فيه تكون مكونة من أسماء الرموز نفسها.


قاعدة عامة

  • عند استخدام الأسلوب Entity يجب إضافة & قبل وضع أحرف الرمز.
  • عند استخدام الأسلوب Decimal يجب إضافة &# قبل وضع أحرف الرمز.
  • عند استخدام الأسلوب Hexadecimal يجب إضافة &#x قبل وضع أحرف الرمز.

كما أنه يفضّل دائماً وضع فاصلة منقوطة ; بعد كتابة أحرف الرمز و هذا أمر اختياري و لكننا ننصح بفعله.


في الجدول التالي قمنا بذكر كل الرموز المتاحة التي يمكن استخدامها لعرض رموز تشبه الأحرف.

الرمز Decimal Hexadecimal Entity إسمه مثال
☀ ☀ Black Sun With Rays جربه
☁ ☁ Cloud جربه
☂ ☂ Umbrella جربه
☃ ☃ Snowman جربه
☄ ☄ Comet جربه
★ ★ Black Star جربه
☆ ☆ White Star جربه
☇ ☇ Lightning جربه
☈ ☈ Thunderstorm جربه
☉ ☉ Sun جربه
☊ ☊ Ascending Node جربه
☋ ☋ Descending Node جربه
☌ ☌ Conjunction جربه
☍ ☍ Opposition جربه
☎ ☎ Black Telephone جربه
☏ ☏ White Telephone جربه
☐ ☐ Ballot Box جربه
☑ ☑ Ballot Box With Check جربه
☒ ☒ Ballot Box With X جربه
☓ ☓ Saltire جربه
☔ ☔ Umbrella With Rain Drops جربه
☕ ☕ Hot Beverage جربه
☖ ☖ White Shogi Piece جربه
☗ ☗ Black Shogi Piece جربه
☘ ☘ Shamrock جربه
☙ ☙ Reversed Rotated Floral Heart Bullet جربه
☚ ☚ Black Left Pointing Index جربه
☛ ☛ Black Right Pointing Index جربه
☜ ☜ White Left Pointing Index جربه
☝ ☝ White Up Pointing Index جربه
☞ ☞ White Right Pointing Index جربه
☟ ☟ White Down Pointing Index جربه
☠ ☠ Skull And Crossbones جربه
☡ ☡ Caution Sign جربه
☢ ☢ Radioactive Sign جربه
☣ ☣ Biohazard Sign جربه
☤ ☤ Caduceus جربه
☥ ☥ Ankh جربه
☦ ☦ Orthodox Cross جربه
☧ ☧ Chi Rho جربه
☨ ☨ Cross Of Lorraine جربه
☩ ☩ Cross Of Jerusalem جربه
☪ ☪ Star And Crescent جربه
☫ ☫ Farsi Symbol جربه
☬ ☬ Khanda جربه
☭ ☭ Hammer And Sickle جربه
☮ ☮ Peace Symbol جربه
☯ ☯ Yin Yang جربه
☰ ☰ Trigram For Heaven جربه
☱ ☱ Trigram For Lake جربه
☲ ☲ Trigram For Fire جربه
☳ ☳ Trigram For Thunder جربه
☴ ☴ Trigram For Wind جربه
☵ ☵ Trigram For Water جربه
☶ ☶ Trigram For Mountain جربه
☷ ☷ Trigram For Earth جربه
☸ ☸ Wheel Of Dharma جربه
☹ ☹ White Frowning Face جربه
☺ ☺ White Smiling Face جربه
☻ ☻ Black Smiling Face جربه
☼ ☼ White Sun With Rays جربه
☽ ☽ First Quarter Moon جربه
☾ ☾ Last Quarter Moon جربه
☿ ☿ Mercury جربه
♀ ♀ Female Sign جربه
♁ ♁ Earth جربه
♂ ♂ Male Sign جربه
♃ ♃ Jupiter جربه
♄ ♄ Saturn جربه
♅ ♅ Uranus جربه
♆ ♆ Neptune جربه
♇ ♇ Pluto جربه
♈ ♈ Aries جربه
♉ ♉ Taurus جربه
♊ ♊ Gemini جربه
♋ ♋ Cancer جربه
♌ ♌ Leo جربه
♍ ♍ Virgo جربه
♎ ♎ Libra جربه
♏ ♏ Scorpius جربه
♐ ♐ Sagittarius جربه
♑ ♑ Capricorn جربه
♒ ♒ Aquarius جربه
♓ ♓ Pisces جربه
♔ ♔ White Chess King جربه
♕ ♕ White Chess Queen جربه
♖ ♖ White Chess Rook جربه
♗ ♗ White Chess Bishop جربه
♘ ♘ White Chess Knight جربه
♙ ♙ White Chess Pawn جربه
♚ ♚ Black Chess King جربه
♛ ♛ Black Chess Queen جربه
♜ ♜ Black Chess Rook جربه
♝ ♝ Black Chess Bishop جربه
♞ ♞ Black Chess Knight جربه
♟ ♟ Black Chess Pawn جربه
♠ ♠ ♠ Black Spade Suit جربه
♡ ♡ White Heart Suit جربه
♢ ♢ White Diamond Suit جربه
♣ ♣ ♣ Black Club Suit جربه
♤ ♤ White Spade Suit جربه
♥ ♥ ♥ Black Heart Suit جربه
♦ ♦ ♦ Black Diamond Suit جربه
♧ ♧ White Club Suit جربه
♨ ♨ Hot Springs جربه
♩ ♩ Quarter Note جربه
♪ ♪ Eighth Note جربه
♫ ♫ Beamed Eighth Notes جربه
♬ ♬ Beamed Sixteenth Notes جربه
♭ ♭ Music Flat Sign جربه
♮ ♮ Music Natural Sign جربه
♯ ♯ Music Sharp Sign جربه
♰ ♰ West Syriac Cross جربه
♱ ♱ East Syriac Cross جربه
♲ ♲ Universal Recycling Symbol جربه
♳ ♳ Recycling Symbol For Type-1 Plastics جربه
♴ ♴ Recycling Symbol For Type-2 Plastics جربه
♵ ♵ Recycling Symbol For Type-3 Plastics جربه
♶ ♶ Recycling Symbol For Type-4 Plastics جربه
♷ ♷ Recycling Symbol For Type-5 Plastics جربه
♸ ♸ Recycling Symbol For Type-6 Plastics جربه
♹ ♹ Recycling Symbol For Type-7 Plastics جربه
♺ ♺ Recycling Symbol For Generic Materials جربه
♻ ♻ Black Universal Recycling Symbol جربه
♼ ♼ Recycled Paper Symbol جربه
♽ ♽ Partially-Recycled Paper Symbol جربه
♾ ♾ Permanent Paper Sign جربه
♿ ♿ Wheelchair Symbol جربه
⚀ ⚀ Die Face-1 جربه
⚁ ⚁ Die Face-2 جربه
⚂ ⚂ Die Face-3 جربه
⚃ ⚃ Die Face-4 جربه
⚄ ⚄ Die Face-5 جربه
⚅ ⚅ Die Face-6 جربه
⚆ ⚆ White Circle With Dot Right جربه
⚇ ⚇ White Circle With Two Dots جربه
⚈ ⚈ Black Circle With White Dot Right جربه
⚉ ⚉ Black Circle With Two White Dots جربه
⚊ ⚊ Monogram For Yang جربه
⚋ ⚋ Monogram For Yin جربه
⚌ ⚌ Digram For Greater Yang جربه
⚍ ⚍ Digram For Lesser Yin جربه
⚎ ⚎ Digram For Lesser Yang جربه
⚏ ⚏ Digram For Greater Yin جربه
⚐ ⚐ White Flag جربه
⚑ ⚑ Black Flag جربه
⚒ ⚒ Hammer And Pick جربه
⚓ ⚓ Anchor جربه
⚔ ⚔ Crossed Swords جربه
⚕ ⚕ Staff Of Aesculapius جربه
⚖ ⚖ Scales جربه
⚗ ⚗ Alembic جربه
⚘ ⚘ Flower جربه
⚙ ⚙ Gear جربه
⚚ ⚚ Staff Of Hermes جربه
⚛ ⚛ Atom Symbol جربه
⚜ ⚜ Fleur-De-Lis جربه
⚝ ⚝ Outlined White Star جربه
⚞ ⚞ Three Lines Converging Right جربه
⚟ ⚟ Three Lines Converging Left جربه
⚠ ⚠ Warning Sign جربه
⚡ ⚡ High Voltage Sign جربه
⚢ ⚢ Doubled Female Sign جربه
⚣ ⚣ Doubled Male Sign جربه
⚤ ⚤ Interlocked Female And Male Sign جربه
⚥ ⚥ Male And Female Sign جربه
⚦ ⚦ Male With Stroke Sign جربه
⚧ ⚧ Male With Stroke And Male And Female Sign جربه
⚨ ⚨ Vertical Male With Stroke Sign جربه
⚩ ⚩ Horizontal Male With Stroke Sign جربه
⚪ ⚪ Medium White Circle جربه
⚫ ⚫ Medium Black Circle جربه
⚬ ⚬ Medium Small White Circle جربه
⚭ ⚭ Marriage Symbol جربه
⚮ ⚮ Divorce Symbol جربه
⚯ ⚯ Unmarried Partnership Symbol جربه
⚰ ⚰ Coffin جربه
⚱ ⚱ Funeral Urn جربه
⚲ ⚲ Neuter جربه
⚳ ⚳ Ceres جربه
⚴ ⚴ Pallas جربه
⚵ ⚵ Juno جربه
⚶ ⚶ Vesta جربه
⚷ ⚷ Chiron جربه
⚸ ⚸ Black Moon Lilith جربه
⚹ ⚹ Sextile جربه
⚺ ⚺ Semisextile جربه
⚻ ⚻ Quincunx جربه
⚼ ⚼ Sesquiquadrate جربه
⚽ ⚽ Soccer Ball جربه
⚾ ⚾ Baseball جربه
⚿ ⚿ Squared Key جربه
⛀ ⛀ White Draughts Man جربه
⛁ ⛁ White Draughts King جربه
⛂ ⛂ Black Draughts Man جربه
⛃ ⛃ Black Draughts King جربه
⛄ ⛄ Snowman Without Snow جربه
⛅ ⛅ Sun Behind Cloud جربه
⛆ ⛆ Rain جربه
⛇ ⛇ Black Snowman جربه
⛈ ⛈ Thunder Cloud And Rain جربه
⛉ ⛉ Turned White Shogi Piece جربه
⛊ ⛊ Turned Black Shogi Piece جربه
⛋ ⛋ White Diamond In Square جربه
⛌ ⛌ Crossing Lanes جربه
⛍ ⛍ Disabled Car جربه
⛎ ⛎ Ophiuchus جربه
⛏ ⛏ Pick جربه
⛐ ⛐ Car Sliding جربه
⛑ ⛑ Helmet With White Cross جربه
⛒ ⛒ Circled Crossing Lanes جربه
⛓ ⛓ Chains جربه
⛔ ⛔ No Entry جربه
⛕ ⛕ Alternate One-Way Left Way Traffic جربه
⛖ ⛖ Black Two-Way Left Way Traffic جربه
⛗ ⛗ White Two-Way Left Way Traffic جربه
⛘ ⛘ Black Left Lane Merge جربه
⛙ ⛙ White Left Lane Merge جربه
⛚ ⛚ Drive Slow Sign جربه
⛛ ⛛ Heavy White Down-Pointing Triangle جربه
⛜ ⛜ Left Closed Entry جربه
⛝ ⛝ Squared Saltire جربه
⛞ ⛞ Falling Diagonal In White Circle In Black Square جربه
⛟ ⛟ Black Truck جربه
⛠ ⛠ Restricted Left Entry-1 جربه
⛡ ⛡ Restricted Left Entry-2 جربه
⛢ ⛢ Astronomical Symbol For Uranus جربه
⛣ ⛣ Heavy Circle With Stroke And Two Dots Above جربه
⛤ ⛤ Pentagram جربه
⛥ ⛥ Right-Handed Interlaced Pentagram جربه
⛦ ⛦ Left-Handed Interlaced Pentagram جربه
⛧ ⛧ Inverted Pentagram جربه
⛨ ⛨ Black Cross On Shield جربه
⛩ ⛩ Shinto Shrine جربه
⛪ ⛪ Church جربه
⛫ ⛫ Castle جربه
⛬ ⛬ Historic Site جربه
⛭ ⛭ Gear Without Hub جربه
⛮ ⛮ Gear With Handles جربه
⛯ ⛯ Map Symbol For Lighthouse جربه
⛰ ⛰ Mountain جربه
⛱ ⛱ Umbrella On Ground جربه
⛲ ⛲ Fountain جربه
⛳ ⛳ Flag In Hole جربه
⛴ ⛴ Ferry جربه
⛵ ⛵ Sailboat جربه
⛶ ⛶ Square Four Corners جربه
⛷ ⛷ Skier جربه
⛸ ⛸ Ice Skate جربه
⛹ ⛹ Person With Ball جربه
⛺ ⛺ Tent جربه
⛻ ⛻ Japanese Bank Symbol جربه
⛼ ⛼ Headstone Graveyard Symbol جربه
⛽ ⛽ Fuel Pump جربه
⛾ ⛾ Cup On Black Square جربه
⛿ ⛿ White Flag With Horizontal Middle Black Stripe جربه

الدورات

أدوات مساعدة

أقسام الموقع

دورات
مقالات كتب مشاريع أسئلة