Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

HTMLرموز التنقيط

طريقة عرض رموز التنقيط

رموز التنقيط عبارة عن مجموعة أحرف إن تم وضعها مع بعضها يقوم المتصفح بعرض رمز تنقيط محدد مكانها.
هذه الأحرف مهمة جداً فهي تتيح لك إمكانية عرض أي تنقيط تريد في الصفحة حتى و إن كان غير موجوداً على الكيبورد الذي تستخدمه.

الأحرف التي نستخدمها لعرض التنقيط يمكن وضعها بأسلوب عشري ( Decimal ) أو بأسلوب سداسي عشري ( Hexadecimal ), بالإضافة لأسلوب أصل الإسم ( Entity ) الذي تم توفيره لبعض التنقيط لأنه يعتبر أسهل لك حيث أن الأحرف المستخدمة فيه تكون مكونة من أسماء التنقيط نفسه.


قاعدة عامة

  • عند استخدام الأسلوب Entity يجب إضافة & قبل وضع أحرف الرمز.
  • عند استخدام الأسلوب Decimal يجب إضافة &# قبل وضع أحرف الرمز.
  • عند استخدام الأسلوب Hexadecimal يجب إضافة &#x قبل وضع أحرف الرمز.

كما أنه يفضّل دائماً وضع فاصلة منقوطة ; بعد كتابة أحرف الرمز و هذا أمر اختياري و لكننا ننصح بفعله.


في الجدول التالي قمنا بذكر كل الرموز المتاحة التي يمكن استخدامها لعرض التنقيط.

الرمز Decimal Hexadecimal Entity إسمه مثال
! ! ! ! Exclamation Mark جربه
" " " " Quotation Mark جربه
# # # # Number Sign جربه
% % % % Percent Sign جربه
& & & & Ampersand جربه
' ' ' ' Apostrophe جربه
( ( ( ( Left Parenthesis جربه
) ) ) ) Right Parenthesis جربه
* * * * Asterisk جربه
, , , , Comma جربه
. . . . Period جربه
/ / / / Slash جربه
: : : : Colon جربه
; &#59; &#x3b; ; Semicolon جربه
? ? ? ? Question Mark جربه
@ @ @ @ At Symbol جربه
[ [ [ [ Left Bracket جربه
\ \ \ \ Backslash جربه
] ] ] ] Right Bracket جربه
^ ^ ^ ^ Caret جربه
_ _ _ _ Underscore جربه
` ` ` ` Grave Accent جربه
{ { { { Left Brace جربه
| | | | Vertical Bar جربه
} } } } Right Brace جربه
~ ~ ~ ˜ Tilde جربه
        Non-Breaking Space جربه
¡ ¡ ¡ ¡ Inverted Exclamation Mark جربه
¦ ¦ ¦ ¦ Broken Vertical Bar جربه
§ § § § Section Sign جربه
¨ ¨ ¨ ¨ Umlaut جربه
© © © © Copyright Sign جربه
ª ª ª ª Feminine Ordinal Indicator جربه
« « « « Double Left-Pointing Angle Quotation Mark جربه
¬ ¬ ¬ ¬ Not Sign جربه
­ ­ ­ ­ Soft Hyphen جربه
® ® ® ® Registered Trade Mark Sign جربه
¯ ¯ ¯ ¯ Spacing Macron جربه
² ² ² ² Superscript Two جربه
³ ³ ³ ³ Superscript Three جربه
´ ´ ´ ´ Acute Accent جربه
µ µ µ µ Micro Sign جربه
¶ ¶ ¶ Paragraph Sign جربه
· · · · Middle Dot جربه
¸ ¸ ¸ ¸ Spacing Cedilla جربه
¹ ¹ ¹ ¹ Superscript One جربه
º º º º Masculine Ordinal Indicator جربه
» » » » Double Right-Pointing Angle Quotation Mark جربه
¿ ¿ ¿ ¿ Inverted Question Mark جربه
‐ ‐ ‐ Hyphen جربه
‑ ‑ Non-Breaking Hyphen جربه
‒ ‒ Figure Dash جربه
– – – En Dash جربه
— — — Em Dash جربه
― ― ― Horizontal Bar جربه
‖ ‖ ‖ Double Vertical Line جربه
‗ ‗ Double Low Line جربه
‘ ‘ ‘ Left Single Quotation Mark جربه
’ ’ ’ Right Single Quotation Mark جربه
‚ ‚ ‚ Single Low-9 Quotation Mark جربه
‛ ‛ Single High-Reversed-9 Quotation Mark جربه
“ “ “ Left Double Quotation Mark جربه
” ” ” Right Double Quotation Mark جربه
„ „ „ Double Low-9 Quotation Mark جربه
‟ ‟ Double High-Reversed-9 Quotation Mark جربه
† † † Dagger جربه
‡ ‡ ‡ Double Dagger جربه
• • • Bullet جربه
‣ ‣ Triangular Bullet جربه
․ ․ One Dot Leader جربه
‥ ‥ ‥ Two Dot Leader جربه
… … … Horizontal Ellipsis جربه
‧ ‧ Hyphenation Point جربه
‰ ‰ ‰ Per Mille Sign جربه
‱ ‱ ‱ Per Ten Thousand Sign جربه
′ ′ ′ Prime جربه
″ ″ ″ Double Prime جربه
‴ ‴ ‴ Triple Prime جربه
‵ ‵ ‵ Reversed Prime جربه
‶ ‶ Reversed Double Prime جربه
‷ ‷ Reversed Triple Prime جربه
‸ ‸ Caret جربه
‹ ‹ ‹ Single Left-Pointing Angle Quotation Mark جربه
› › › Single Right-Pointing Angle Quotation Mark جربه
※ ※ Reference Mark جربه
‼ ‼ Double Exclamation Mark جربه
‽ ‽ Interrobang جربه
‾ ‾ ‾ Overline جربه
‿ ‿ Undertie جربه
⁀ ⁀ Character Tie جربه
⁁ ⁁ ⁁ Caret Insertion Point جربه
⁂ ⁂ Asterism جربه
⁃ ⁃ ⁃ Hyphen Bullet جربه
⁄ ⁄ ⁄ Fraction Slash جربه
⁅ ⁅ Left Square Bracket With Quill جربه
⁆ ⁆ Right Square Bracket With Quill جربه
⁇ ⁇ Double Question Mark جربه
⁈ ⁈ Question Exclamation Mark جربه
⁉ ⁉ Exclamation Question Mark جربه
⁊ ⁊ Tironian Sign Et جربه
⁋ ⁋ Reversed Pilcrow Sign جربه
⁌ ⁌ Black Left Bullet جربه
⁍ ⁍ Black Right Bullet جربه
⁎ ⁎ Low Asterisk جربه
⁏ ⁏ ⁏ Reversed Semicolon جربه
⁐ ⁐ Close Up جربه
⁑ ⁑ Two Asterisks Aligned Vertically جربه
⁒ ⁒ Commercial Minus Sign جربه
⁓ ⁓ Swung Dash جربه
⁔ ⁔ Inverted Undertie جربه
⁕ ⁕ Flower Punctuation Mark جربه
⁖ ⁖ Three Dot Punctuation جربه
⁗ ⁗ ⁗ Quadruple Prime جربه
⁘ ⁘ Four Dot Punctuation جربه
⁙ ⁙ Five Dot Punctuation جربه
⁚ ⁚ Two Dot Punctuation جربه
⁛ ⁛ Four Dot Mark جربه
⁜ ⁜ Dotted CROSS جربه
⁝ ⁝ Tricolon جربه
⁞ ⁞ Vertical Four Dots جربه
™ ™ ™ Trade Mark Sign جربه

الدورات

أدوات مساعدة

أقسام الموقع

دورات
مقالات كتب مشاريع أسئلة