Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

Swingطريقة تغيير نوع و لون و حجم خط الـ JTextField

المثال التالي يعلمك طريقة تغيير نوع و حجم و لون الخط لكائن الـ JTextField.


مثال

Main.java
import java.awt.Color;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextField;
import java.awt.Font;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
JFrame frame = new JFrame("JTextField demo"); // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس
JTextField textField_1 = new JTextField("Red Text"); // textField_1 إسمه JtextField هنا قمنا بإنشاء
JTextField textField_2 = new JTextField("Blue Text"); // textField_2 إسمه JtextField هنا قمنا بإنشاء
JTextField textField_3 = new JTextField("Gray Text"); // textField_3 إسمه JtextField هنا قمنا بإنشاء
Font newFont = new Font("Arial", Font.BOLD, 16); // حجمه 16 Arial يمثل نوع خط عريض إسمه Font هنا أنشأنا كائن من الكلاس
textField_1.setBounds(40, 40, 200, 30); // frame الأول في الـ Text Field هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ
textField_2.setBounds(40, 80, 200, 30); // frame الثاني في الـ Text Field هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ
textField_3.setBounds(40, 120, 200, 30); // frame الثالث في الـ Text Field هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ
textField_1.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ textField_1 هنا جعلنا الـ
textField_2.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ textField_2 هنا جعلنا الـ
textField_3.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ textField_3 هنا جعلنا الـ
textField_1.setForeground(Color.red); // أزرق فاتح textField_1 هنا جعلنا لون خط
textField_2.setForeground(Color.blue); // أحمر textField_2 هنا جعلنا لون خط
textField_3.setForeground(Color.gray); // برتقالي textField_3 هنا جعلنا لون خط
frame.add(textField_1); // frame في الـ textField_1 هنا أضفنا الـ
frame.add(textField_2); // frame في الـ textField_2 هنا أضفنا الـ
frame.add(textField_3); // frame في الـ textField_3 هنا أضفنا الـ
frame.setSize(300, 250); // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 300 و طولها 250
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج
frame.setLayout(null); // قمنا بإضافته سابقاً Text Field لذلك قمنا بتحديد مكان كل Layout Manager أي لم نستخدم أي null هنا وضعنا
frame.setVisible(true); // هنا جعلنا النافذة مرئية
}
}
import java.awt.Color; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JTextField; import java.awt.Font; public class Main { public static void main(String[] args) { JFrame frame = new JFrame("JTextField demo"); // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس JTextField textField_1 = new JTextField("Red Text"); // textField_1 إسمه JtextField هنا قمنا بإنشاء JTextField textField_2 = new JTextField("Blue Text"); // textField_2 إسمه JtextField هنا قمنا بإنشاء JTextField textField_3 = new JTextField("Gray Text"); // textField_3 إسمه JtextField هنا قمنا بإنشاء Font newFont = new Font("Arial", Font.BOLD, 16); // حجمه 16 Arial يمثل نوع خط عريض إسمه Font هنا أنشأنا كائن من الكلاس textField_1.setBounds(40, 40, 200, 30); // frame الأول في الـ Text Field هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ textField_2.setBounds(40, 80, 200, 30); // frame الثاني في الـ Text Field هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ textField_3.setBounds(40, 120, 200, 30); // frame الثالث في الـ Text Field هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ textField_1.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ textField_1 هنا جعلنا الـ textField_2.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ textField_2 هنا جعلنا الـ textField_3.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ textField_3 هنا جعلنا الـ textField_1.setForeground(Color.red); // أزرق فاتح textField_1 هنا جعلنا لون خط textField_2.setForeground(Color.blue); // أحمر textField_2 هنا جعلنا لون خط textField_3.setForeground(Color.gray); // برتقالي textField_3 هنا جعلنا لون خط frame.add(textField_1); // frame في الـ textField_1 هنا أضفنا الـ frame.add(textField_2); // frame في الـ textField_2 هنا أضفنا الـ frame.add(textField_3); // frame في الـ textField_3 هنا أضفنا الـ frame.setSize(300, 250); // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 300 و طولها 250 frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج frame.setLayout(null); // قمنا بإضافته سابقاً Text Field لذلك قمنا بتحديد مكان كل Layout Manager أي لم نستخدم أي null هنا وضعنا frame.setVisible(true); // هنا جعلنا النافذة مرئية } }

ستظهر لك النافذة التالية عند التشغيل.

تغيير لون و حجم و نوع خط ال JtextField