Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

Swingالإنترفيس AdjustmentListener

الإنترفيس AdjustmentListener يستخدم للتنبه كلما تم تحريك الـ JScrollBar.


مثال

Main.java
import java.awt.event.AdjustmentEvent;
import java.awt.event.AdjustmentListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JScrollBar;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
JFrame frame = new JFrame("AdjustmentListener demo"); // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس
JScrollBar scrollBar = new JScrollBar(); // scrollBar إسمه Scroll Bar هنا أنشأنا
JLabel label = new JLabel("Adjustment Value: 50"); // label إسمه Label هنا أنشأنا
label.setBounds(90, 90,150, 30); // frame في الـ label هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ
scrollBar.setBounds(40, 30, 30, 150); // frame في الـ scrollBar هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ
scrollBar.setMinimum(1); // scrollBar هنا قمنا القيمة 1 كأصغر قيمة في الـ
scrollBar.setMaximum(101); // scrollBar هنا قمنا القيمة 100 كأبر قيمة في الـ
scrollBar.setValue(50); // الأولية scrollBar هنا قمنا بتحديد قيمة الـ
scrollBar.setVisibleAmount(1); // تزداد أو تقل واحداً واحداً عند تحريكه scrollBar هنا جعلنا قيمة الـ
frame.add(scrollBar); // frame في الـ scrollBar هنا أضفنا الـ
frame.add(label); // frame في الـ label هنا أضفنا الـ
frame.setSize(300, 250); // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 300 و طولها 250
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج
frame.setLayout(null); // لذلك قمنا بتحديد مكان كل شيء قمنا بإضافته في النافذة Layout Manager أي لم نستخدم أي null هنا وضعنا
frame.setVisible(true); // هنا جعلنا النافذة مرئية
// أي كلما تم تحريكه .scrollBar هنا نضع الأوامر التي نريد تنفيذها عند تغيير قيمة الـ
scrollBar.addAdjustmentListener(new AdjustmentListener() {
@Override
public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
// سيتم عرض قيمته scrollBar في كل مرة يتم فيها تحريك الـ
label.setText("Adjustment Value: " + scrollBar.getValue());
}
});
}
}
import java.awt.event.AdjustmentEvent; import java.awt.event.AdjustmentListener; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JLabel; import javax.swing.JScrollBar; public class Main { public static void main(String[] args) { JFrame frame = new JFrame("AdjustmentListener demo"); // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس JScrollBar scrollBar = new JScrollBar(); // scrollBar إسمه Scroll Bar هنا أنشأنا JLabel label = new JLabel("Adjustment Value: 50"); // label إسمه Label هنا أنشأنا label.setBounds(90, 90,150, 30); // frame في الـ label هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ scrollBar.setBounds(40, 30, 30, 150); // frame في الـ scrollBar هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ scrollBar.setMinimum(1); // scrollBar هنا قمنا القيمة 1 كأصغر قيمة في الـ scrollBar.setMaximum(101); // scrollBar هنا قمنا القيمة 100 كأبر قيمة في الـ scrollBar.setValue(50); // الأولية scrollBar هنا قمنا بتحديد قيمة الـ scrollBar.setVisibleAmount(1); // تزداد أو تقل واحداً واحداً عند تحريكه scrollBar هنا جعلنا قيمة الـ frame.add(scrollBar); // frame في الـ scrollBar هنا أضفنا الـ frame.add(label); // frame في الـ label هنا أضفنا الـ frame.setSize(300, 250); // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 300 و طولها 250 frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج frame.setLayout(null); // لذلك قمنا بتحديد مكان كل شيء قمنا بإضافته في النافذة Layout Manager أي لم نستخدم أي null هنا وضعنا frame.setVisible(true); // هنا جعلنا النافذة مرئية // أي كلما تم تحريكه .scrollBar هنا نضع الأوامر التي نريد تنفيذها عند تغيير قيمة الـ scrollBar.addAdjustmentListener(new AdjustmentListener() { @Override public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) { // سيتم عرض قيمته scrollBar في كل مرة يتم فيها تحريك الـ label.setText("Adjustment Value: " + scrollBar.getValue()); } }); } }

ستظهر لك النافذة التالية عند التشغيل.

مثال يشرح طريقة تعريف الحدث AdjustmentListener في جافا