Swing الإنترفيس AdjustmentListener

الإنترفيس AdjustmentListener يستخدم للتنبه كلما تم تحريك الـ JScrollBar.


مثال

Main.java
import java.awt.event.AdjustmentEvent;
import java.awt.event.AdjustmentListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JScrollBar;
 
public class Main {
 
  public static void main(String[] args) {
 
    JFrame frame = new JFrame("AdjustmentListener demo"); // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس
    JScrollBar scrollBar = new JScrollBar();        // scrollBar إسمه Scroll Bar هنا أنشأنا
    JLabel label = new JLabel("Adjustment Value: 50");  // label إسمه Label هنا أنشأنا
 
    label.setBounds(90, 90,150, 30);            // frame في الـ label هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ
    scrollBar.setBounds(40, 30, 30, 150);         // frame في الـ scrollBar هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ
 
    scrollBar.setMinimum(1);                // scrollBar هنا قمنا القيمة 1 كأصغر قيمة في الـ
    scrollBar.setMaximum(101);               // scrollBar هنا قمنا القيمة 100 كأبر قيمة في الـ
    scrollBar.setValue(50);                // الأولية scrollBar هنا قمنا بتحديد قيمة الـ
    scrollBar.setVisibleAmount(1);             // تزداد أو تقل واحداً واحداً عند تحريكه scrollBar هنا جعلنا قيمة الـ
 
    frame.add(scrollBar);                 // frame في الـ scrollBar هنا أضفنا الـ
    frame.add(label);                   // frame في الـ label هنا أضفنا الـ
 
    frame.setSize(300, 250);                // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 300 و طولها 250
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج
    frame.setLayout(null);                 // لذلك قمنا بتحديد مكان كل شيء قمنا بإضافته في النافذة Layout Manager أي لم نستخدم أي null هنا وضعنا
    frame.setVisible(true);                // هنا جعلنا النافذة مرئية
 
    // أي كلما تم تحريكه .scrollBar هنا نضع الأوامر التي نريد تنفيذها عند تغيير قيمة الـ
    scrollBar.addAdjustmentListener(new AdjustmentListener() {
      @Override
      public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
        // سيتم عرض قيمته scrollBar في كل مرة يتم فيها تحريك الـ
        label.setText("Adjustment Value: " + scrollBar.getValue());
      }
    });
 
  }
 
}
		

ستظهر لك النافذة التالية عند التشغيل.

مثال يشرح طريقة تعريف الحدث AdjustmentListener في جافا

الدورات

أدوات مساعدة

أقسام الموقع

دورات
مقالات كتب مشاريع أسئلة