Learn Typing Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Computer Fundamentals English English Conversations Problem Solving

Swing الإستفادة من الـ JSplitPane في التطبيقات الفعلية

المثال التالي يعلمك طريقة وضع أي محتوى تريده في الـ Split Pane و إضافة Scroll Bar للأقسام أيضاً.

في البداية قمنا بإنشاء مجلد خاص لوضع الصور التي نريد عرضها في البرنامج كما في الصورة التالية.

⇓ تحميل مجلد الصور

بعدها قمنا بإنشاء كائن من الكلاس JSplitPane إسمه splitPane لتقسيم الـ Frame إلى قسمين.
وضعنا JScrollPane في القسم الأيمن و القسم الأيسر من الـ splitPane حتى يظهروا Scroll Bar في حال كان المحتوى الموضوع فيهما يحتاج إلى مساحة أكبر حتى يظهر.
في الـ JScrollPane الأيمن وضعنا JLabel و الذي سنضع فيه الصورة.
في الـ JScrollPane الأيسر وضعنا JList و التي سنضع فيها جميع أسماء الصور الموجودة في المجلد images.
في الأخير قلنا أن أي صورة يتم النقر على إسمها سيتم عرض محتواها كأيقونة للـ JLabel.


مثال

Main.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JSplitPane;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.ListSelectionModel;
import javax.swing.event.ListSelectionEvent;
import javax.swing.event.ListSelectionListener;
import java.io.File;
 
public class Main {
 
  static JFrame frame = new JFrame("JSplitPane demo");    // Frame هنا قمنا بتعريف الـ
  static JLabel picture = new JLabel();            // Frame لعرض الصور في القسم الأيمن من الـ Label سنستخدم هذا الـ
  static DefaultListModel model = new DefaultListModel();   // لتخزين محتوى الـ model سنستخدم هذه الـ
  static J= new JList(model);            // Frame التي سنضعها في القسم الأيسر من الـ هنا قمنا بتعريف الـ
 
  public static void main(String[] args) {
 
    frame.setSize(500, 320);                // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 500 و طولها 320
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج
 
    // عند الحاجة Scroll Bar حتى يظهروا بداخل Scroll Pane بداخل picture و الـ هنا وضعنا كل الـ
    JScrollPaneScrollPane = new JScrollPane(list);
    JScrollPane pictureScrollPane = new JScrollPane(picture);
 
    // في القسم الأيمن pictureScrollPane في القسم الأيسر و الـScrollPane و وضعنا في الـ Split Pane هنا قمنا بتعريف الـ
    JSplitPane splitPane = new JSplitPane(JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT,ScrollPane, pictureScrollPane);        // Split Pane أي قمنا بإنشاء JSplitPane هنا أنشأنا كائن من الكلاس
 
    splitPane.setDividerLocation(150);      // splitPane في الـ Splitter هنا قمنا بتحديد موقع الـ
    splitPane.setOneTouchExpandable(true);    // Splitter هنا قمنا بإضافة أسهم التحريك السريع على الـ
    splitPane.setContinuousLayout(true);     // Splitter هنا قمنا بإخفاء اللون الأسود الذي يظهر عند تحريك الـ
 
    // model و وضعناها في الـ images هنا قمنا بجلب جميع أسماء الصور التي وضعناها في المجلد
    try {
      File rootFolder = new File("src/images");
      String[] paths = rootFolder.list();
      for (String path: paths)
        model.addElement(path);
    }
    catch (Exception e) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "No Image found!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
 
    // هنا جعلنا المستخدم قادر على تحديد صورة واحدة من القائمة في كل مرة و جعلنا أول صورة محددة إفتراضياً
    .setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
    .setSelectedIndex(0);
 
    // و عرضنا الصورة المحددة إفتراضياَ في الـ pictureScrollPane هنا جعلنا الصور تظهر في منتصف الـ
    picture.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
    picture.setIcon(new ImageIcon(Main.class.getResource("../images/"+list.getSelectedValue())));
 
    // هنا قلنا أنه في كل مرة يقوم المستخدم بالنقر إسم الصورة, سيتم إظهارها له
    .addListSelectionListener(newSelectionListener() {
      @Override
      public void valueChanged(ListSelectionEvent e)
      {
        picture.setIcon(new ImageIcon(Main.class.getResource("../images/"+list.getSelectedValue())));
      }
    });
 
    frame.add(splitPane);     // لتقسيمها إلى قسمين أساسيين frame في الـ splitPane هنا أضفنا الـ
    frame.setVisible(true);    // هنا جعلنا النافذة مرئية
 
  }
 
}
		

ستظهر لك النافذة التالية عند التشغيل.

طريقة وضع قائمة Jو صورة ImageIcon في ال JSplitPane في جافا

الدورات

أدوات مساعدة

أقسام الموقع

دورات
مقالات كتب مشاريع أسئلة