Learn Typing Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Computer Fundamentals English English Conversations Problem Solving

Swing طريقة وضع إثنين JSplitPane في الـ JFrame

المثال التالي يعلمك طريقة وضع إثنين Splitter في الـ Frame.


مثال

Main.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JSplitPane;
 
public class Main {
 
  public static void main(String[] args) {
 
    // و تحديد بعد خصائصها Frame هنا قمنا بتعريف الـ
    JFrame frame = new JFrame("JSplitPane demo");
    frame.setSize(300, 300);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 
    // الأول الذي سنستخدمه لتقسيم الشاشة إلى قسمين بالطول Split Pane هنا قمنا بتعريف الـ
    JSplitPane sp1 = new JSplitPane();
    sp1.setOrientation(JSplitPane.VERTICAL_SPLIT);
    sp1.setDividerLocation(200);
    sp1.setContinuousLayout(true);
 
    // الأول إلى قسمين بالطول Split Pane الثاني الذي سنستخدمه لتقسيم القسم الأعلى في الـ Split Pane هنا قمنا بتعريف الـ
    JSplitPane sp2 = new JSplitPane();=
    sp2.setOrientation(JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT);
    sp2.setDividerLocation(130);
    sp2.setContinuousLayout(true);
 
    // sp1 في القسم الأعلى من الـ sp2 هنا وضعنا الـ
    sp1.setTopComponent(sp2);
 
    // و الذي سيجعلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام Frame في الـ sp1 هنا وضعنا الـ
    frame.add(sp1);
 
    // Frame هنا قمنا بإظهار الـ
    frame.setVisible(true);
 
  }
 
}
		

ستظهر لك النافذة التالية عند التشغيل.

طريقة وضع إثنين splitter في ال frame في جافا

الدورات

أدوات مساعدة

أقسام الموقع

دورات
مقالات كتب مشاريع أسئلة