Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

Swingطريقة إنشاء JSlider عامودي

المثال التالي يعلمك طريقة إظهار الـ Slider عامودياً مع تحديد أصغر و أكبر قيمة فيه, بالإضافة إلى إظهار خطوط بجانبه في النافذة.


مثال

Main.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JSlider;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
JFrame frame = new JFrame("JSlider demo"); // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس
frame.setSize(300, 250); // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 300 و طولها 250
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج
frame.setLayout(null); // في النافذة بنفسنا Slider لذلك سنقوم بتحديد مكان الـ Layout Manager أي لم نستخدم أي null هنا وضعنا
JSlider slider = new JSlider(JSlider.VERTICAL, 0, 20, 10); // عامودي, قيمته تترواح بين 0 و 20, و قميته الأولية هي 10 JSlider هنا أنشأنا كائن من الكلاس
slider.setMinorTickSpacing(1); // هنا جعلنا المسافة بين كل خطين صغيرين تساوي 1
slider.setMajorTickSpacing(5); // هنا جعلنا المسافة بين كل خطين كبيرين تساوي 5
slider.setPaintTicks(true); // هنا جعلنا الخطوط تظهر
slider.setPaintLabels(true); // هنا جعلنا الترقيم يظهر بجانبه الخطوط الكبيرة
slider.setBounds(120, 30, 50, 160); // frame في الـ Slider هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ
frame.add(slider); // frame في الـ slider هنا أضفنا الـ
frame.setVisible(true); // هنا جعلنا النافذة مرئية
}
}
import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JSlider; public class Main { public static void main(String[] args) { JFrame frame = new JFrame("JSlider demo"); // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس frame.setSize(300, 250); // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 300 و طولها 250 frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج frame.setLayout(null); // في النافذة بنفسنا Slider لذلك سنقوم بتحديد مكان الـ Layout Manager أي لم نستخدم أي null هنا وضعنا JSlider slider = new JSlider(JSlider.VERTICAL, 0, 20, 10); // عامودي, قيمته تترواح بين 0 و 20, و قميته الأولية هي 10 JSlider هنا أنشأنا كائن من الكلاس slider.setMinorTickSpacing(1); // هنا جعلنا المسافة بين كل خطين صغيرين تساوي 1 slider.setMajorTickSpacing(5); // هنا جعلنا المسافة بين كل خطين كبيرين تساوي 5 slider.setPaintTicks(true); // هنا جعلنا الخطوط تظهر slider.setPaintLabels(true); // هنا جعلنا الترقيم يظهر بجانبه الخطوط الكبيرة slider.setBounds(120, 30, 50, 160); // frame في الـ Slider هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ frame.add(slider); // frame في الـ slider هنا أضفنا الـ frame.setVisible(true); // هنا جعلنا النافذة مرئية } }

ستظهر لك النافذة التالية عند التشغيل.

طريقة عرض ال JSlider عامودياً مع تحديد أصغر و أكبر قيمة فيه, بالإضافة إلى إظهار خطوط بجانبه في جافا