Learn Typing Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Computer Fundamentals English English Conversations Problem Solving

Swing طريقة إنشاء JSlider عامودي

المثال التالي يعلمك طريقة إظهار الـ Slider عامودياً مع تحديد أصغر و أكبر قيمة فيه, بالإضافة إلى إظهار خطوط بجانبه في النافذة.


مثال

Main.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JSlider;
 
public class Main {
 
  public static void main(String[] args) {
 
    JFrame frame = new JFrame("JSlider demo");       // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس
    frame.setSize(300, 250);                // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 300 و طولها 250
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج
    frame.setLayout(null);                 // في النافذة بنفسنا Slider لذلك سنقوم بتحديد مكان الـ Layout Manager أي لم نستخدم أي null هنا وضعنا
 
    JSlider slider = new JSlider(JSlider.VERTICAL, 0, 20, 10); // عامودي, قيمته تترواح بين 0 و 20, و قميته الأولية هي 10 JSlider هنا أنشأنا كائن من الكلاس
    slider.setMinorTickSpacing(1);               // هنا جعلنا المسافة بين كل خطين صغيرين تساوي 1
    slider.setMajorTickSpacing(5);               // هنا جعلنا المسافة بين كل خطين كبيرين تساوي 5
    slider.setPaintTicks(true);                 // هنا جعلنا الخطوط تظهر
    slider.setPaintLabels(true);                // هنا جعلنا الترقيم يظهر بجانبه الخطوط الكبيرة
 
    slider.setBounds(120, 30, 50, 160);           // frame في الـ Slider هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ
 
    frame.add(slider);                   // frame في الـ slider هنا أضفنا الـ
 
    frame.setVisible(true);                 // هنا جعلنا النافذة مرئية
 
  }
 
}
		

ستظهر لك النافذة التالية عند التشغيل.

طريقة عرض ال JSlider عامودياً مع تحديد أصغر و أكبر قيمة فيه, بالإضافة إلى إظهار خطوط بجانبه في جافا

الدورات

أدوات مساعدة

أقسام الموقع

دورات
مقالات كتب مشاريع أسئلة