Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript React Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Linux Learn Typing

Swingطريقة تغيير نوع و لون و حجم خط الـ JRadioButton

المثال التالي يعلمك طريقة تغيير نوع و حجم و لون الخط لكائن الـ JRadioButton.


مثال

Main.java
import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.ButtonGroup;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
JFrame frame = new JFrame("JRadioButton demo"); // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس
frame.setSize(300, 250); // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 300 و طولها 250
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج
frame.setLayout(null); // في النافذة بنفسنا Radio Button لذلك سنقوم بتحديد مكان الـ Layout Manager أي لم نستخدم أي null هنا وضعنا
JRadioButton radioButton_1 = new JRadioButton("Red", true); // مع وضع علامة صح عليه radioButton_1 إسمه Radio Button أي قمنا بإنشاء JRadioButton هنا أنشأنا كائن من الكلاس
JRadioButton radioButton_2 = new JRadioButton("Blue"); // radioButton_2 إسمه Radio Button أي قمنا بإنشاء JRadioButton هنا أنشأنا كائن من الكلاس
JRadioButton radioButton_3 = new JRadioButton("Gray"); // radioButton_3 إسمه Radio Button أي قمنا بإنشاء JRadioButton هنا أنشأنا كائن من الكلاس
ButtonGroup group = new ButtonGroup(); // ضمن مجموعة واحدة JRadioButton و الذي سنسخدمه لوضع كائنات الـ ButtonGroup هنا أنشأنا كائن من الكلاس
group.add(radioButton_1); // group في المجموعة radioButton_1 هنا قمنا بإضافة الـ
group.add(radioButton_2); // group في المجموعة radioButton_2 هنا قمنا بإضافة الـ
group.add(radioButton_3); // group في المجموعة radioButton_3 هنا قمنا بإضافة الـ
Font newFont = new Font("Arial", Font.BOLD, 16); // حجمه 16 Arial يمثل نوع خط عريض إسمه Font هنا أنشأنا كائن من الكلاس
radioButton_1.setBounds(40, 40, 100, 30); // frame في الـ radioButton_1 هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ
radioButton_1.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ radioButton_1 هنا جعلنا الـ
radioButton_1.setForeground(Color.red); // أحمر radioButton_1 هنا جعلنا لون خط
radioButton_2.setBounds(40, 70, 100, 30); // frame في الـ radioButton_2 هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ
radioButton_2.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ radioButton_2 هنا جعلنا الـ
radioButton_2.setForeground(Color.blue); // أزرق radioButton_2 هنا جعلنا لون خط
radioButton_3.setBounds(40, 100, 100, 30); // frame في الـ radioButton_3 هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ
radioButton_3.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ radioButton_3 هنا جعلنا الـ
radioButton_3.setForeground(Color.gray); // رمادي radioButton_3 هنا جعلنا لون خط
frame.add(radioButton_1); // frame في الـ radioButton_1 هنا أضفنا الـ
frame.add(radioButton_2); // frame في الـ radioButton_2 هنا أضفنا الـ
frame.add(radioButton_3); // frame في الـ radioButton_3 هنا أضفنا الـ
frame.setVisible(true); // هنا جعلنا النافذة مرئية
}
}
import java.awt.Color; import java.awt.Font; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JRadioButton; import javax.swing.ButtonGroup; public class Main { public static void main(String[] args) { JFrame frame = new JFrame("JRadioButton demo"); // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس frame.setSize(300, 250); // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 300 و طولها 250 frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج frame.setLayout(null); // في النافذة بنفسنا Radio Button لذلك سنقوم بتحديد مكان الـ Layout Manager أي لم نستخدم أي null هنا وضعنا JRadioButton radioButton_1 = new JRadioButton("Red", true); // مع وضع علامة صح عليه radioButton_1 إسمه Radio Button أي قمنا بإنشاء JRadioButton هنا أنشأنا كائن من الكلاس JRadioButton radioButton_2 = new JRadioButton("Blue"); // radioButton_2 إسمه Radio Button أي قمنا بإنشاء JRadioButton هنا أنشأنا كائن من الكلاس JRadioButton radioButton_3 = new JRadioButton("Gray"); // radioButton_3 إسمه Radio Button أي قمنا بإنشاء JRadioButton هنا أنشأنا كائن من الكلاس ButtonGroup group = new ButtonGroup(); // ضمن مجموعة واحدة JRadioButton و الذي سنسخدمه لوضع كائنات الـ ButtonGroup هنا أنشأنا كائن من الكلاس group.add(radioButton_1); // group في المجموعة radioButton_1 هنا قمنا بإضافة الـ group.add(radioButton_2); // group في المجموعة radioButton_2 هنا قمنا بإضافة الـ group.add(radioButton_3); // group في المجموعة radioButton_3 هنا قمنا بإضافة الـ Font newFont = new Font("Arial", Font.BOLD, 16); // حجمه 16 Arial يمثل نوع خط عريض إسمه Font هنا أنشأنا كائن من الكلاس radioButton_1.setBounds(40, 40, 100, 30); // frame في الـ radioButton_1 هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ radioButton_1.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ radioButton_1 هنا جعلنا الـ radioButton_1.setForeground(Color.red); // أحمر radioButton_1 هنا جعلنا لون خط radioButton_2.setBounds(40, 70, 100, 30); // frame في الـ radioButton_2 هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ radioButton_2.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ radioButton_2 هنا جعلنا الـ radioButton_2.setForeground(Color.blue); // أزرق radioButton_2 هنا جعلنا لون خط radioButton_3.setBounds(40, 100, 100, 30); // frame في الـ radioButton_3 هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الـ radioButton_3.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ radioButton_3 هنا جعلنا الـ radioButton_3.setForeground(Color.gray); // رمادي radioButton_3 هنا جعلنا لون خط frame.add(radioButton_1); // frame في الـ radioButton_1 هنا أضفنا الـ frame.add(radioButton_2); // frame في الـ radioButton_2 هنا أضفنا الـ frame.add(radioButton_3); // frame في الـ radioButton_3 هنا أضفنا الـ frame.setVisible(true); // هنا جعلنا النافذة مرئية } }

ستظهر لك النافذة التالية عند التشغيل.

تغيير لون و حجم و نوع خط ال JRadioButton