Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

Swingطريقة الحصول على النص المدخل في JPasswordField

المثال التالي يعلمك طريقة الحصول على النص الموجود في الـ Password Field عند النقر على Button.

المثال عبارة واجهة تسجيل دخول مستخدم فيها ثلاثة Labels, Text Field, Password Field و Button.
عند النقر على الـ Button سيتم جمع القيم المدخلة في الـ Text Field و الـ Password Fields.


مثال

Main.java
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPasswordField;
import javax.swing.JTextField;
public class Main {
static JFrame frame = new JFrame("JTextField demo"); // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس
static JLabel name = new JLabel("Name"); // name إسمه Label هنا أنشأنا
static JTextField name_data = new JTextField(); // name_data إسمه Text Field هنا أنشأنا
static JLabel pass = new JLabel("Password"); // pass إسمه Label هنا أنشأنا
static JPasswordField pass_data = new JPasswordField(); // pass_data إسمه Password Field هنا أنشأنا
static JButton display_info = new JButton("Display user info"); // button إسمه Button هنا أنشأنا
static JLabel user_info = new JLabel(); // فارغ labelResult إسمه Label هنا أنشأنا
public static void main(String[] args) {
name.setBounds(40, 40, 100, 30); // frame في الـ label هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الكائن
name_data.setBounds(150, 40, 150, 30); // frame في الـ textField هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الكائن
pass.setBounds(40, 100, 100, 30); // frame في الـ label هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الكائن
pass_data.setBounds(150, 100, 150, 30); // frame في الـ textField هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الكائن
display_info.setBounds(150, 160, 150, 30); // frame في الـ button هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الكائن
user_info.setBounds(150, 220, 300, 30); // frame في الـ labelResult هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الكائن
frame.add(name); // frame في الـ label هنا أضفنا الكائن
frame.add(name_data); // frame في الـ label هنا أضفنا الكائن
frame.add(pass); // frame في الـ label هنا أضفنا الكائن
frame.add(pass_data); // frame في الـ label هنا أضفنا الكائن
frame.add(display_info); // frame في الـ label هنا أضفنا الكائن
frame.add(user_info); // frame في الـ label هنا أضفنا الكائن
frame.setSize(460, 340); // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 360 و طولها 250
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج
frame.setLayout(null); // لذلك قمنا بتحديد مكان كل شيء قمنا بإضافته في النافذة Layout Manager أي لم نستخدم أي null هنا وضعنا
frame.setVisible(true); // هنا جعلنا النافذة مرئية
// display_info هنا نضع الأوامر التي نريد تنفيذها عند النقر على الزر
display_info.addActionListener(new ActionListener() {
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
// name و تخزينه في المتغير name_data سيتم جلب النص الذي سيدخله المستخدم في الـ
String name = name_data.getText();
// pass و تحويله إلى نص ثم تخزينه في المتغير pass_data سيتم جلب النص الذي سيدخله المستخدم في الـ
String pass = new String(pass_data.getPassword());
// user_info كنص للكائن pass و name بعدها سيتم وضع قيم المتغيراتـ
user_info.setText("Name: "+ name +" Password: "+pass);
}
});
}
}
import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JLabel; import javax.swing.JPasswordField; import javax.swing.JTextField; public class Main { static JFrame frame = new JFrame("JTextField demo"); // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس static JLabel name = new JLabel("Name"); // name إسمه Label هنا أنشأنا static JTextField name_data = new JTextField(); // name_data إسمه Text Field هنا أنشأنا static JLabel pass = new JLabel("Password"); // pass إسمه Label هنا أنشأنا static JPasswordField pass_data = new JPasswordField(); // pass_data إسمه Password Field هنا أنشأنا static JButton display_info = new JButton("Display user info"); // button إسمه Button هنا أنشأنا static JLabel user_info = new JLabel(); // فارغ labelResult إسمه Label هنا أنشأنا public static void main(String[] args) { name.setBounds(40, 40, 100, 30); // frame في الـ label هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الكائن name_data.setBounds(150, 40, 150, 30); // frame في الـ textField هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الكائن pass.setBounds(40, 100, 100, 30); // frame في الـ label هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الكائن pass_data.setBounds(150, 100, 150, 30); // frame في الـ textField هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الكائن display_info.setBounds(150, 160, 150, 30); // frame في الـ button هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الكائن user_info.setBounds(150, 220, 300, 30); // frame في الـ labelResult هنا قمنا بتحديد حجم و موقع الكائن frame.add(name); // frame في الـ label هنا أضفنا الكائن frame.add(name_data); // frame في الـ label هنا أضفنا الكائن frame.add(pass); // frame في الـ label هنا أضفنا الكائن frame.add(pass_data); // frame في الـ label هنا أضفنا الكائن frame.add(display_info); // frame في الـ label هنا أضفنا الكائن frame.add(user_info); // frame في الـ label هنا أضفنا الكائن frame.setSize(460, 340); // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 360 و طولها 250 frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج frame.setLayout(null); // لذلك قمنا بتحديد مكان كل شيء قمنا بإضافته في النافذة Layout Manager أي لم نستخدم أي null هنا وضعنا frame.setVisible(true); // هنا جعلنا النافذة مرئية // display_info هنا نضع الأوامر التي نريد تنفيذها عند النقر على الزر display_info.addActionListener(new ActionListener() { @Override public void actionPerformed(ActionEvent e) { // name و تخزينه في المتغير name_data سيتم جلب النص الذي سيدخله المستخدم في الـ String name = name_data.getText(); // pass و تحويله إلى نص ثم تخزينه في المتغير pass_data سيتم جلب النص الذي سيدخله المستخدم في الـ String pass = new String(pass_data.getPassword()); // user_info كنص للكائن pass و name بعدها سيتم وضع قيم المتغيراتـ user_info.setText("Name: "+ name +" Password: "+pass); } }); } }

ستظهر لك النافذة التالية عند التشغيل.

قم بإدخال أي نص في الـ Text Field و الـ Password Field, ثم أنقر على الـ Display user info و ستظهر لك المعلومات التي قمت بإدخالها.

عرض النص الموجود في ال JTextField عند النقر على زر في جافا