Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

Swingطريقة معرفة عدد و قيم العناصر التي قام المستخدم باختيارها في الـ JList عند النقر زر

المثال التالي يعلمك طريقة معرفة عدد و قيم العناصر التي قام المستخدم باختيارها في كائن الـ JList عند النقر على كائن الـ JButton.


مثال

Main.java
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JScrollPane;
public class Main {
// هنا قمنا بإنشاء النافذة و جميع الأشياء التي سنضعها فيها
static JFrame frame = new JFrame("JList demo");
static DefaultListModel model = new DefaultListModel();
static JList list = new JList( model );
static JScrollPane listScrollPane = new JScrollPane( list );
static JButton viewSelected = new JButton("View Selected");
static JLabel totalSelected = new JLabel();
static JLabel selectedItems = new JLabel();
public static void main(String[] args) {
// frame هنا قمنا بتحديد أماكن الأشياء التي سنضيفها في الـ
listScrollPane.setBounds(20, 40, 100, 230);
viewSelected.setBounds(140, 40, 150, 30);
totalSelected.setBounds(140, 80, 340, 30);
selectedItems.setBounds(140, 120, 340, 30);
// و التي بدورها ستظهر في القائمة model هنا أضفنا عدة عناصر في الـ
model.addElement("red");
model.addElement("blue");
model.addElement("green");
model.addElement("yellow");
model.addElement("orange");
model.addElement("brown");
model.addElement("pink");
model.addElement("purple");
model.addElement("gray");
model.addElement("black");
model.addElement("white");
// frame هنا قمنا بإضافة جميع الأشياء التي قمنا بتعريفها سابقاً في الـ
frame.add(listScrollPane);
frame.add(viewSelected);
frame.add(totalSelected);
frame.add(selectedItems);
// frame هنا قمنا بتحديد خصائص الـ
frame.setSize(550, 350);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setLayout(null);
frame.setVisible(true);
// viewSelected هنا نضع الأوامر التي نريد تنفيذها عند النقر على الـ
viewSelected.addActionListener(new ActionListener() {
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
// سيتم عرض عدد العناصر التي قام المستخدم باختيارها و بالإضافة إلى قيمهم
totalSelected.setText("Total Selected: "+list.getSelectedIndices().length);
selectedItems.setText("Selected Items: "+list.getSelectedValuesList());
}
});
}
}
import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import javax.swing.DefaultListModel; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JList; import javax.swing.JLabel; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JScrollPane; public class Main { // هنا قمنا بإنشاء النافذة و جميع الأشياء التي سنضعها فيها static JFrame frame = new JFrame("JList demo"); static DefaultListModel model = new DefaultListModel(); static JList list = new JList( model ); static JScrollPane listScrollPane = new JScrollPane( list ); static JButton viewSelected = new JButton("View Selected"); static JLabel totalSelected = new JLabel(); static JLabel selectedItems = new JLabel(); public static void main(String[] args) { // frame هنا قمنا بتحديد أماكن الأشياء التي سنضيفها في الـ listScrollPane.setBounds(20, 40, 100, 230); viewSelected.setBounds(140, 40, 150, 30); totalSelected.setBounds(140, 80, 340, 30); selectedItems.setBounds(140, 120, 340, 30); // و التي بدورها ستظهر في القائمة model هنا أضفنا عدة عناصر في الـ model.addElement("red"); model.addElement("blue"); model.addElement("green"); model.addElement("yellow"); model.addElement("orange"); model.addElement("brown"); model.addElement("pink"); model.addElement("purple"); model.addElement("gray"); model.addElement("black"); model.addElement("white"); // frame هنا قمنا بإضافة جميع الأشياء التي قمنا بتعريفها سابقاً في الـ frame.add(listScrollPane); frame.add(viewSelected); frame.add(totalSelected); frame.add(selectedItems); // frame هنا قمنا بتحديد خصائص الـ frame.setSize(550, 350); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setLayout(null); frame.setVisible(true); // viewSelected هنا نضع الأوامر التي نريد تنفيذها عند النقر على الـ viewSelected.addActionListener(new ActionListener() { @Override public void actionPerformed(ActionEvent e) { // سيتم عرض عدد العناصر التي قام المستخدم باختيارها و بالإضافة إلى قيمهم totalSelected.setText("Total Selected: "+list.getSelectedIndices().length); selectedItems.setText("Selected Items: "+list.getSelectedValuesList()); } }); } }

ستظهر لك النافذة التالية عند التشغيل. قم بإختيار بعض العناصر ثم أنقر الزر لتظهر لك النتيجة.

لإختيار أكثر من عنصر, أبقي إصبعك على الزر Ctrl أثناء إختيار العناصر.

طريقة معرفة عدد و قيم العناصر التي قام المستخدم باختيارها في القائمة Jفي جافا