Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

Swingطريقة تغيير نوع و لون و حجم الخط الـ JLabel

المثال التالي يعلمك طريقة تغيير نوع و حجم و لون الخط لكائن الـ Jlabel.


مثال

Main.java
import java.awt.Color;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
JFrame frame = new JFrame("JLabel demo"); // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس
frame.setSize(300, 250); // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 300 و طولها 250
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج
frame.setLayout(new FlowLayout()); // حتى نجعل الأشياء التي نضيفها في النافذة تترب وراء بعضها و في وسط النافذة FlowLayout إستخدمنا الـ
Font newFont = new Font("Arial", Font.BOLD, 18); // حجمه 18 Arial يمثل نوع خط عريض إسمه Font هنا أنشأنا كائن من الكلاس
JLabel label_1 = new JLabel("label 1"); // Label أي قمنا بإنشاء JLabel هنا أنشأنا كائن من الكلاس
label_1.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ label هنا جعلنا الـ
JLabel label_2 = new JLabel("label 2"); // Label أي قمنا بإنشاء JLabel هنا أنشأنا كائن من الكلاس
label_2.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ label هنا جعلنا الـ
JLabel label_3 = new JLabel("label 3"); // Label أي قمنا بإنشاء JLabel هنا أنشأنا كائن من الكلاس
label_3.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ label هنا جعلنا الـ
label_1.setForeground(Color.blue); // إلى اللون الأزرق label_1 هنا قمنا بتغيير لون الـ
label_2.setForeground(Color.red); // إلى اللون الأحمر label_2 هنا قمنا بتغيير لون الـ
label_3.setForeground(Color.gray); // إلى اللون الرمادي label_3 هنا قمنا بتغيير لون الـ
frame.add(label_1); // frame في الـ label_1 هنا أضفنا الـ
frame.add(label_2); // frame في الـ label_2 هنا أضفنا الـ
frame.add(label_3); // frame في الـ label_3 هنا أضفنا الـ
frame.setVisible(true); // هنا جعلنا النافذة مرئية
}
}
import java.awt.Color; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JLabel; import java.awt.FlowLayout; import java.awt.Font; public class Main { public static void main(String[] args) { JFrame frame = new JFrame("JLabel demo"); // أي قمنا بإنشاء نافذة مع وضع عنوان لها JFrame هنا أنشأنا كائن من الكلاس frame.setSize(300, 250); // هنا قمنا بتحديد حجم النافذة. عرضها 300 و طولها 250 frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // هنا جعلنا زر الخروج من النافذة يغلق البرنامج frame.setLayout(new FlowLayout()); // حتى نجعل الأشياء التي نضيفها في النافذة تترب وراء بعضها و في وسط النافذة FlowLayout إستخدمنا الـ Font newFont = new Font("Arial", Font.BOLD, 18); // حجمه 18 Arial يمثل نوع خط عريض إسمه Font هنا أنشأنا كائن من الكلاس JLabel label_1 = new JLabel("label 1"); // Label أي قمنا بإنشاء JLabel هنا أنشأنا كائن من الكلاس label_1.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ label هنا جعلنا الـ JLabel label_2 = new JLabel("label 2"); // Label أي قمنا بإنشاء JLabel هنا أنشأنا كائن من الكلاس label_2.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ label هنا جعلنا الـ JLabel label_3 = new JLabel("label 3"); // Label أي قمنا بإنشاء JLabel هنا أنشأنا كائن من الكلاس label_3.setFont(newFont); // newFont يستخدم الـ label هنا جعلنا الـ label_1.setForeground(Color.blue); // إلى اللون الأزرق label_1 هنا قمنا بتغيير لون الـ label_2.setForeground(Color.red); // إلى اللون الأحمر label_2 هنا قمنا بتغيير لون الـ label_3.setForeground(Color.gray); // إلى اللون الرمادي label_3 هنا قمنا بتغيير لون الـ frame.add(label_1); // frame في الـ label_1 هنا أضفنا الـ frame.add(label_2); // frame في الـ label_2 هنا أضفنا الـ frame.add(label_3); // frame في الـ label_3 هنا أضفنا الـ frame.setVisible(true); // هنا جعلنا النافذة مرئية } }

ستظهر لك النافذة التالية عند التشغيل.

تغير لون ال jlabel في جافا