Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

Javaالعوامل في جافا

 • مفهوم العوامل في جافا
 • العوامل التي تستخدم في العمليات الحسابية (Arithmetic Operators)
 • العوامل التي تستخدم في المقارنات (Comparison Operators)
 • العوامل التي تستخدم في وضع شروط منطقية (Logical Operators)
 • العوامل التي تستخدم للتعامل مع وحدات الحاسوب الثنائية (Bitwise Operators)
 • العوامل التي تستخدم لإعطاء قيم للمتغيرات (Assignment Operators)
 • عوامل أخرى مهمة في جافا

مفهوم العوامل في جافا

العوامل ( operators ) عبارة عن رموز لها معنى محدد, و يمكننا تقسيم العوامل إلى 5 مجموعات أساسية كالتالي:

 • Arithmetic Operators
 • Comparison Operators
 • Logical Operators
 • Bitwise Operators
 • Assignment Operators

هناك أيضاً عوامل أخرى, سنراها في آخر الدرس.

العوامل التي تستخدم في العمليات الحسابية (Arithmetic Operators)

إسم العامل رمزه مثال شرح الكود
Assignment = a = b أعطي a قيمة b
Addition + a + b أضف قيمة b على قيمة a
Subtraction - a - b إطرح قيمة b من قيمة a
Unary plus + +a أضرب قيمة a بالعامل +
Unary minus - -a أضرب قيمة a بالعامل -
Multiplication * a * b أضرب قيمة a بقيمة b
Division / a / b أقسم قيمة a على قيمة b
Modulo % a % b للحصول على آخر رقم يبقى عندما نقسم قيمة a على قيمة b
Increment ++ a++ لإضافة 1 على قيمة a و تستخدم في الحلقات
Decrement -- a-- لإنقاص 1 من قيمة a و تستخدم في الحلقات

هنا وضعنا مثال لكل عامل موجود في الجدول شاهد الأمثلة

العوامل التي تستخدم في المقارنات (Comparison Operators)

إسم العامل رمزه مثال شرح الكود
Equal to == (a == b) هل قيمة a تساوي قيمة b ؟
إذا كان الجواب نعم فإنها ترجع true
Not equal to != (a != b) هل قيمة a لا تساوي قيمة b ؟
إذا كان الجواب نعم فإنها ترجع true
Greater than > (a > b) هل قيمة a أكبر من قيمة b ؟
إذا كان الجواب نعم فإنها ترجع true
Less than < (a < b) هل قيمة a أصغر من قيمة b ؟
إذا كان الجواب نعم فإنها ترجع true
Greater than
or Equal to
>= (a >= b) هل قيمة a أكبر أو تساوي قيمة b ؟
إذا كان الجواب نعم فإنها ترجع true
Less than
or Equal to
<= (a <= b) هل قيمة a أصغر أو تساوي قيمة b ؟
إذا كان الجواب نعم فإنها ترجع true

هنا وضعنا مثال لكل عامل موجود في الجدول شاهد الأمثلة

العوامل التي تستخدم في وضع شروط منطقية (Logical Operators)

إسم العامل رمزه مثال شرح الكود
AND && (a && b) هل قيمة a و b تساويان true ؟
هنا يجب أن يتم تحقيق الشرطين ليرجع true
OR || (a || b) هل قيمة a أو b أو كلاهما تساويان true ؟
هنا يكفي أن يتم تحقيق شرط واحد من الشرطين ليرجع true
NOT ! !a هل قيمة a لا تساوي true ؟
إذا كان الجواب نعم فإنها ترجع true

هنا وضعنا مثال لكل عامل موجود في الجدول شاهد الأمثلة

العوامل التي تستخدم للتعامل مع وحدات الحاسوب الثنائية (Bitwise Operators)

وحدات الحاسوب الثنائية نقصد بها القيم التي يخزنها الحاسوب بشكل 0 و 1 على سبيل المثال القيمة 1001 التي تعني الرقم 9.

إسم العامل رمزه مثال شرح الكود
Bitwise AND & a & b العامل & يحسب ناتج جمع الـ bits المشتركة بين a و b
Bitwise OR | a | b العامل | يحسب ناتج جمع الـ bits المشتركة و الغير مشتركة بين a و b
Bitwise XOR ^ a ^ b العامل ^ يحسب ناتج جمع الـ bits الغير مشتركة بين a و b
Bitwise compliment OR ~ ~a العامل ~ يقلب الـ bits التي تساوي 0 إلى 1 و يقلب الـ bits التي تساوي 1 إلى 0,
ثم يضيف عليهم 1 و يحسب ناتج جمعهم, بعدها يضرب الجواب بالعامل ( - ) ثم يعطينا جواب سلبي.
Left shift << a << 2 العامل << يزيح الـ bits من آخر اليسار إلى أول اليمين.
العدد 2 يعني أننا سنزيح آخر إثنين bits و نضعهم في الأول.
Right shift >> a >> 2 العامل >> يزيح الـ bits من أول اليمين إلى آخر اليسار.
العدد 2 يعني أننا سنزيح أول إثنين bits و نضعهم في الأخير.
Zero fill right shift >>> a >>> 2 العامل >>> يزيح الـ bits من أول اليمين ثم يبدلهم بأصفار و يضعهم في آخر اليسار.
العدد 2 يعني أننا سنمسح أول إثنين bits و نضع بدالهم صفرين في الأخير.

هنا وضعنا مثال لكل عامل موجود في الجدول شاهد الأمثلة

العوامل التي تستخدم لإعطاء قيم للمتغيرات (Assignment Operators)

إسم العامل رمزه مثال شرح الكود
Basic Assignment = a = b ضع قيمة b في a.
Add AND Assignment += a += b أضف قيمة a على قيمة b و خزن الناتج في a
Susbtract AND Assignment -= a -= b أنقص قيمة a من قيمة b و خزن الناتج في a
Multiply AND Assignment *= a *= b أضرب قيمة a بقيمة b و خزن الناتج في a
Divide AND Assignment /= a /= b أقسم قيمة a على قيمة b و خزن الناتج في a
Modulo AND Assignment %= a %= b أقسم قيمة a على قيمة b و خزن آخر رقم يبقى من عملية القسمة في a
Left shift AND Assignment <<= a <<= 2 أزح آخر إثنين bits و ضعهم في الأول ثم خزن الناتج في a
Right shift AND Assignment >>= a >>= 2 أزح أول اثنين bits و ضعهم في الآخر ثم خزن الناتج في a
Bitwise AND Assignment &= a &= b أحسب ناتج جمع الـ bits المشتركة بين a و b و خزن الناتج في a
Bitwise exclusive OR and Assignment ^= a ^= b أحسب ناتج جمع الـ bits الغير مشتركة بين a و b و خزن الناتج في a
Bitwise inexclusive OR and Assignment |= a |= b أحسب ناتج جمع الـ bits المشتركة و الغير مشتركة بين a و b و خزن الناتج في a

هنا وضعنا مثال لكل عامل موجود في الجدول شاهد الأمثلة

عوامل أخرى مهمة في جافا

إسم العامل رمزه إستخدامه
Conditional :? يطلق عليه أيضاً إسم Ternary Operator لأنه يأخذ ثلاث عناصر ليعمل.
يمكن إستعماله بدل جمل الشرط if و else في حال كنت تريد إعطاء قيمة للمتغير.
Instance Of instanceof يستخدم لمعرفة إذا كان الكائن هو نسخة لكلاس معين أم لا.
إذا كان نسخة منه فإنه يرجع true إذا لم يكن منه فإنه يرجع false

هنا وضعنا مثال لكل عامل موجود في الجدول شاهد الأمثلة


في الدرس التالي سنتعرف على الحلقات الموجودة في جافا.