Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

بايثونالكلاس list

  • مفهوم الكلاس list
  • الوصول لعناصر الـ list
  • حذف عناصر الـ list بواسطة الجملة del
  • تجزيء الـ list
  • إستخدام العوامل + و * و in مع الـ list
  • دوال الكلاس list
  • دوال جاهزة في بايثون للتعامل مع الـ list

مفهوم الكلاس list

الـ list عبارة عن مصفوفة ليس لها حجم ثابت, يمكنها تخزين قيم من مختلف الأنواع في وقت واحد و يمكنك تبديل قيمها متى شئت.


طريقة تعريف list

لتعريف list نستخدم الرمز [ ].
بداخل هذا الرمز يمكنك تمرير القيم بشكل مباشر له بشرط وضع فاصلة بين كل عنصرين. و يمكنك تحديد نوع و عدد العناصر التي تريد وضعها فيه فقط.


في المثال التالي قمنا بتعريف list فارغ, أي لا يحتوي أي عنصر.

المثال الأول

Test.py
A = [] # A فارغ إسمه هنا قمنا بتعريف
print(A) # ( أي كما قمنا بتعريفه ) كما هو A هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن
A = [] # A فارغ إسمه هنا قمنا بتعريف print(A) # ( أي كما قمنا بتعريفه ) كما هو A هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

[]


في المثال التالي قمنا بتعريف list وضعنا فيه أعداد صحيحة.

المثال الثاني

Test.py
numbers = [10, 20, 30, 40, 50] # يحتوي على أعداد صحيحة فقط numbers إسمه هنا قمنا بتعريف
print(numbers) # ( أي كما قمنا بتعريفه ) كما هو numbers هنا قمنا بعرض محتوى الكائن
numbers = [10, 20, 30, 40, 50] # يحتوي على أعداد صحيحة فقط numbers إسمه هنا قمنا بتعريف print(numbers) # ( أي كما قمنا بتعريفه ) كما هو numbers هنا قمنا بعرض محتوى الكائن

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

[10, 20, 30, 40, 50]


في المثال التالي قمنا بتعريف list وضعنا فيه نصوص.

المثال الثالث

Test.py
names = ['Rami', 'Sara', 'Nada'] # يحتوي على نصوص فقط names إسمه هنا قمنا بتعريف
print(names) # ( أي كما قمنا بتعريفه ) كما هو names هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن
names = ['Rami', 'Sara', 'Nada'] # يحتوي على نصوص فقط names إسمه هنا قمنا بتعريف print(names) # ( أي كما قمنا بتعريفه ) كما هو names هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

['Rami', 'Sara', 'Nada']


في المثال التالي قمنا بتعريف list وضعنا فيه أعداد صحيحة و نصوص.

المثال الرابع

Test.py
data = [1, 'Mhamad', 'Harmush', 1500] # يحتوي على أعداد صحيحة و نصوص data إسمه هنا قمنا بتعريف
print(data) # ( أي كما قمنا بتعريفه ) كما هو data هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن
data = [1, 'Mhamad', 'Harmush', 1500] # يحتوي على أعداد صحيحة و نصوص data إسمه هنا قمنا بتعريف print(data) # ( أي كما قمنا بتعريفه ) كما هو data هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

[1, 'Mhamad', 'Harmush', 1500]


في المثال التالي قمنا بتعريف list إسمه data و يتألف من 4 عناصر. ثم قمنا بإعطائه 4 قيم مختلفة في النوع.
ملاحظة: الكلمة None وضعنا للإشارة إلى أننا لا نريد وضع قيم إفتراضية للعناصر الموجودة في hgJ list.

المثال الخامس

Test.py
# يتألف من 4 عناصر ,None قيمه الإفتراضية هي ,data إسمه هنا قمنا بتعريف
data = [None] * 4
# هنا قمنا بوضع قيمة مختلفة في كل عنصر فيه
data[0] = 100
data[1] = 5.5
data[2] = True
data[3] = 'Hello'
# data هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن
print(data)
# يتألف من 4 عناصر ,None قيمه الإفتراضية هي ,data إسمه هنا قمنا بتعريف data = [None] * 4 # هنا قمنا بوضع قيمة مختلفة في كل عنصر فيه data[0] = 100 data[1] = 5.5 data[2] = True data[3] = 'Hello' # data هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن print(data)

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

[100, 5.5, True, 'Hello']


في المثال التالي قمنا بتعريف list إسمه numbers, قيم عناصره الإفتراضية هي 0, و يتألف من 3 عناصر, ثم قمنا بإعطائه 3 أعداد صحيحة.

المثال السادس

Test.py
# يتألف من 3 عناصر قيمتها الإفتراضية هي 0 ,numbers إسمه هنا قمنا بتعريف
numbers = [0] * 3
# هنا قمنا بوضع قيمة مختلفة في كل عنصر فيه
numbers[0] = 10
numbers[1] = 15
numbers[2] = 20
# numbers هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن
print(numbers)
# يتألف من 3 عناصر قيمتها الإفتراضية هي 0 ,numbers إسمه هنا قمنا بتعريف numbers = [0] * 3 # هنا قمنا بوضع قيمة مختلفة في كل عنصر فيه numbers[0] = 10 numbers[1] = 15 numbers[2] = 20 # numbers هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن print(numbers)

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

[10, 15, 20]


في المثال التالي قمنا بتعريف list, إسمه languages, قيم عناصره الإفتراضية هي 'Not Specified', و يتألف من 3 عناصر, ثم قمنا بإعطائه 3 قيم نصية.

المثال السابع

Test.py
# 'Not Specified' يتألف من 3 عناصر قيمتها الإفتراضية هي ,languages إسمه هنا قمنا بتعريف
languages = ['Not Specified'] * 3
# هنا قمنا بوضع قيمة مختلفة في كل عنصر فيه
languages[0] = 'Arabic'
languages[1] = 'English'
languages[2] = 'French'
# languages هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن
print(languages)
# 'Not Specified' يتألف من 3 عناصر قيمتها الإفتراضية هي ,languages إسمه هنا قمنا بتعريف languages = ['Not Specified'] * 3 # هنا قمنا بوضع قيمة مختلفة في كل عنصر فيه languages[0] = 'Arabic' languages[1] = 'English' languages[2] = 'French' # languages هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن print(languages)

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

['Arabic', 'English', 'French']

الوصول لعناصر الـ list

للوصول لأي عنصر في الـ list سواء للحصول على قيمته أو تغييرها فإننا نستخدم رقم الـ Index الخاص بالعنصر.

في بايثون, يمكنك الوصول للعناصر الموجودة في الـ list بطريقتين:

  • في حال أردت الوصول لعناصر الـ list من اليسار إلى اليمين, أي من أول عنصر تم إدخاله, فإن الـ Index لأول عنصر سيكون 0.
  • في حال أردت الوصول لعناصر الـ list من اليمين إلى اليسار, أي من آخر عنصر تم إدخاله, فإن الـ Index لآخر عنصر سيكون 1-.


في المثال التالي قمنا بتعريف list وضعنا فيه نصوص. بعدها قمنا بعرض قيمة أول و ثاني عنصر فيه.

المثال الأول

Test.py
# وضعنا فيه قيم نصية تمثل أسماء أشخاص names إسمه هنا قمنا بتعريف
names = ['Rami', 'Sara', 'Nada', 'Mhamad', 'Salem']
print(names[0]) # names هنا قمنا بعرض قيمة أول عنصر موجود في الكائن
print(names[1]) # names هنا قمنا بعرض قيمة ثاني عنصر موجود في الكائن
# وضعنا فيه قيم نصية تمثل أسماء أشخاص names إسمه هنا قمنا بتعريف names = ['Rami', 'Sara', 'Nada', 'Mhamad', 'Salem'] print(names[0]) # names هنا قمنا بعرض قيمة أول عنصر موجود في الكائن print(names[1]) # names هنا قمنا بعرض قيمة ثاني عنصر موجود في الكائن

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

Rami
Sara


في المثال التالي قمنا بتعريف list وضعنا فيه نصوص. بعدها قمنا بعرض قيمة آخر و قبل آخر عنصر فيه.

المثال الثاني

Test.py
# وضعنا فيه قيم نصية تمثل أسماء أشخاص names إسمه هنا قمنا بتعريف
names = ['Rami', 'Sara', 'Nada', 'Mhamad', 'Salem']
print(names[-1]) # names هنا قمنا بعرض قيمة آخر عنصر موجود في الكائن
print(names[-2]) # names هنا قمنا بعرض قيمة ما قبل آخر عنصر موجود في الكائن
# وضعنا فيه قيم نصية تمثل أسماء أشخاص names إسمه هنا قمنا بتعريف names = ['Rami', 'Sara', 'Nada', 'Mhamad', 'Salem'] print(names[-1]) # names هنا قمنا بعرض قيمة آخر عنصر موجود في الكائن print(names[-2]) # names هنا قمنا بعرض قيمة ما قبل آخر عنصر موجود في الكائن

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

Salem
Mhamad


في المثال التالي قمنا بتعريف list وضعنا فيه نصوص. بعدها قمنا بعرض جميع القيم الموضوعة فيه باستخدام الحلقة for.

المثال الثالث

Test.py
# وضعنا فيه قيم نصية تمثل أسماء أشخاص names إسمه هنا قمنا بتعريف
names = ['Rami', 'Sara', 'Nada', 'Mhamad', 'Salem']
# و من ثم سيتم طباعتها x في المتغير names في كل مرة سيتم وضع قيمة عنصر من عناصر الكائن
for x in names:
print(x)
# وضعنا فيه قيم نصية تمثل أسماء أشخاص names إسمه هنا قمنا بتعريف names = ['Rami', 'Sara', 'Nada', 'Mhamad', 'Salem'] # و من ثم سيتم طباعتها x في المتغير names في كل مرة سيتم وضع قيمة عنصر من عناصر الكائن for x in names: print(x)

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

Rami
Sara
Nada
Mhamad
Salem


في المثال التالي قمنا بتعريف list وضعنا فيه أعداد صحيحة. بعدها قمنا بحساب ناتج جمع جميع القيم الموضوعة فيه باستخدام الحلقة for.

المثال الرابع

Test.py
# وضعنا فيه أعداد صحيحة numbers إسمه هنا قمنا بتعريف
numbers = [10, 20, 30, 40, 50]
# numbers هنا قمنا بتعريف متغير سنستخدمه لحفظ ناتج جمع القيم الموجودة في الكائن
total = 0
# total و من ثم سيتم إضافتها على قيمة المتغير x في المتغير numbers في كل مرة سيتم وضع قيمة عنصر من عناصر الكائن
for x in numbers:
total += x
# numbers و التي ستساوي ناتج جمع القيم الموجودة في الكائن total هنا قمنا بطباعة قيمة المتغير
print('Total sum is:', total)
# وضعنا فيه أعداد صحيحة numbers إسمه هنا قمنا بتعريف numbers = [10, 20, 30, 40, 50] # numbers هنا قمنا بتعريف متغير سنستخدمه لحفظ ناتج جمع القيم الموجودة في الكائن total = 0 # total و من ثم سيتم إضافتها على قيمة المتغير x في المتغير numbers في كل مرة سيتم وضع قيمة عنصر من عناصر الكائن for x in numbers: total += x # numbers و التي ستساوي ناتج جمع القيم الموجودة في الكائن total هنا قمنا بطباعة قيمة المتغير print('Total sum is:', total)

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

Total sum is: 150

حذف عناصر الـ list بواسطة الجملة del

الجملة del تستخدم لحذف المصفوفة كما هي من الذاكرة أو لحذف عناصر محددة منها.


عند حذف عنصر في list بواسطة الجملة del فإن مترجم لغة بايثون يقوم بإعادة ترتيب عناصره من جديد و تحديث رقم الـ Index الخاص بكل عنصر.


في المثال التالي قمنا بتعريف list وضعنا فيه أرقام. بعدها قمنا بحذف عنصرين منه.

المثال الأول

Test.py
# وضعنا فيه أعداد صحيحة arr إسمه هنا قمنا بتعريف
arr = [10, 20, 30, 40, 50]
del arr[0] # arr هنا قمنا بحذف أول عنصر موجود في الكائن
del arr[1] # arr هنا قمنا بحذف ثاني عنصر موجود في الكائن
print(arr) # arr هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن
# وضعنا فيه أعداد صحيحة arr إسمه هنا قمنا بتعريف arr = [10, 20, 30, 40, 50] del arr[0] # arr هنا قمنا بحذف أول عنصر موجود في الكائن del arr[1] # arr هنا قمنا بحذف ثاني عنصر موجود في الكائن print(arr) # arr هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

[20, 40, 50]

الصورة التالية توضح كيف تم إلغاء العناصر.في المثال التالي قمنا بتعريف list وضعنا فيه أرقام. بعدها قمنا بحذف العناصر الموجودة فيه إبتداءاً من العنصر الذي يملك Index رقم 0 وصولاً إلى العنصر الموجود قبل العنصر الذي يملك Index رقم 3. أي قمنا بحذف العناصر arr[0] - arr[1] - arr[2] دفعة واحدة.

المثال الثاني

Test.py
# وضعنا فيه أعداد صحيحة arr إسمه هنا قمنا بتعريف
arr = [10, 20, 30, 40, 50]
del arr[0:3] # arr هنا قمنا بحذف أول ثلاث عناصر موجودة في الكائن
print(arr) # arr هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن
# وضعنا فيه أعداد صحيحة arr إسمه هنا قمنا بتعريف arr = [10, 20, 30, 40, 50] del arr[0:3] # arr هنا قمنا بحذف أول ثلاث عناصر موجودة في الكائن print(arr) # arr هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

[40, 50]

الصورة التالية توضح كيف تم إلغاء العناصر.في المثال التالي قمنا بتعريف list وضعنا فيه أرقام. بعدها قمنا بحذفه من الذاكرة. بعدها حاولنا أن نعرض ما يحتويه.

المثال الثالث

Test.py
# وضعنا فيه أعداد صحيحة arr إسمه هنا قمنا بتعريف
arr = [10, 20, 30, 40, 50]
del arr # كما هو من الذاكرة arr هنا قمنا بحذف الكائن
print(arr) # و الذي في الأصل قمنا بحذفه من الذاكرة لذلك سيظهر خطأ عند التشغيل arr هنا حاولنا عرض ما يحتويه الكائن
# وضعنا فيه أعداد صحيحة arr إسمه هنا قمنا بتعريف arr = [10, 20, 30, 40, 50] del arr # كما هو من الذاكرة arr هنا قمنا بحذف الكائن print(arr) # و الذي في الأصل قمنا بحذفه من الذاكرة لذلك سيظهر خطأ عند التشغيل arr هنا حاولنا عرض ما يحتويه الكائن

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

NameError: name 'arr' is not defined

تجزيء الـ list

المقصود من تجزيء الـ list هو إرجاع جزء منه سواء لعرضه أو تخزينه.


في المثال التالي قمنا بتعريف list وضعنا فيه أرقام. بعدها قمنا بعرض جزء منه.
فعلياً قمنا بعرض العناصر الموجودة فيه إبتداءاً من العنصر الذي يملك Index رقم 0 وصولاً إلى العنصر الموجود قبل العنصر الذي يملك Index رقم 3.
أي قمنا بعرض قيم العناصر arr[0] - arr[1] - arr[2].

المثال الأول

Test.py
arr = [10, 20, 30, 40, 50] # وضعنا فيه أعداد صحيحة arr إسمه هنا قمنا بتعريف
print(arr[0: 3]) # arr هنا قمنا بعرض أول ثلاث عناصر موجودة في الكائن
arr = [10, 20, 30, 40, 50] # وضعنا فيه أعداد صحيحة arr إسمه هنا قمنا بتعريف print(arr[0: 3]) # arr هنا قمنا بعرض أول ثلاث عناصر موجودة في الكائن

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

[10, 20, 30]


في المثال التالي قمنا بتعريف list وضعنا فيه أرقام. بعدها قمنا بنسخ جزء منه و وضعه في list ثانية.
فعلياً قمنا بنسخ العناصر الموجودة فيه إبتداءاً من العنصر الذي يملك Index رقم 0 وصولاً إلى العنصر الموجود قبل العنصر الذي يملك Index رقم 3.
أي قمنا بنسخ قيم العناصر arr[0] - arr[1] - arr[2].

المثال الثاني

Test.py
arr = [10, 20, 30, 40, 50] # وضعنا فيه أعداد صحيحة arr إسمه هنا قمنا بتعريف
arr2 = arr[0: 3] # arr2 و وضعها في كائن جديد إسمه arr هنا قمنا بنسخ أول ثلاث عناصر موجودة في الكائن
print(arr2) # arr2 هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن
arr = [10, 20, 30, 40, 50] # وضعنا فيه أعداد صحيحة arr إسمه هنا قمنا بتعريف arr2 = arr[0: 3] # arr2 و وضعها في كائن جديد إسمه arr هنا قمنا بنسخ أول ثلاث عناصر موجودة في الكائن print(arr2) # arr2 هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

[10, 20, 30]

إستخدام العوامل + و * و in مع الـ list


العامل دواعي الإستخدام
+ العامل + يستخدم لدمج list أو أكثر في list واحد.
* العامل * يستخدم لتكرار قيمة معينة أو نوع بيانات معين ليمثل نوع القيم التي يمكن وضعها في عناصر الـ list كما فعلنا في بعض الأمثلة السابقة.
in العامل in يستخدم للبحث في الـ list عن قيمة معينة أو للمرور على قيمه عند إستخدامه في الحلقة for كما فعلنا في بعض الأمثلة السابقة.

في المثال التالي قمنا بتخزين إثنين list في list واحد بواسطة العامل +.

المثال الأول

Test.py
arr1 = [1, 2, 3] # وضعنا فيه أعداد صحيحة arr1 إسمه هنا قمنا بتعريف
arr2 = [4, 5, 6] # وضعنا فيه أعداد صحيحة arr2 إسمه هنا قمنا بتعريف
arr3 = arr1 + arr2 # arr2 و arr1 وضعنا فيه قيم الكائنين arr3 إسمه هنا قمنا بتعريف
print(arr3) # arr3 هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن
arr1 = [1, 2, 3] # وضعنا فيه أعداد صحيحة arr1 إسمه هنا قمنا بتعريف arr2 = [4, 5, 6] # وضعنا فيه أعداد صحيحة arr2 إسمه هنا قمنا بتعريف arr3 = arr1 + arr2 # arr2 و arr1 وضعنا فيه قيم الكائنين arr3 إسمه هنا قمنا بتعريف print(arr3) # arr3 هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

[1, 2, 3, 4, 5, 6]


في المثال التالي قمنا بتعريف list وضعنا فيه 3 عناصر تملك 'python' كقيمة لهم بواسطة العامل *.

المثال الثاني

Test.py
arr = ['python'] * 3 # 'python' وضعنا فيه 3 عناصر قيمتهم النص arr إسمه هنا قمنا بتعريف
print(arr) # arr هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن
arr = ['python'] * 3 # 'python' وضعنا فيه 3 عناصر قيمتهم النص arr إسمه هنا قمنا بتعريف print(arr) # arr هنا قمنا بعرض ما يحتويه الكائن

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

['python', 'python', 'python']


في المثال التالي إستخدمنا العامل in للبحث في الـ list عن قيمة معينة.

المثال الثالث

Test.py
arr = ['Mhamad', 'Rony', 'Rima', 'Sara'] # وضعنا فيه مجموعة قيم نصية arr إسمه هنا قمنا بتعريف
x = 'Rima' # وضعنا فيه نص x هنا قمنا بتعريف متغير إسمه
print('Is Rima in the?')
print(x in arr) # True إذا تم إيجادها سيتم عرض .arr في الكائن x هنا سيتم البحث عن قيمة
arr = ['Mhamad', 'Rony', 'Rima', 'Sara'] # وضعنا فيه مجموعة قيم نصية arr إسمه هنا قمنا بتعريف x = 'Rima' # وضعنا فيه نص x هنا قمنا بتعريف متغير إسمه print('Is Rima in the?') print(x in arr) # True إذا تم إيجادها سيتم عرض .arr في الكائن x هنا سيتم البحث عن قيمة

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

Is Rima in the?
True

دوال الكلاس list

إسم الدالة مع تعريفها
1 append(obj) تستخدم لإضافة عنصر جديد في آخر الـlist الذي قام باستدعائها.
شاهد المثال
2 extend(iterable) تستخدم لإضافة عناصر مصفوفة من أي نوع في آخر الـlist الذي قام باستدعائها.
شاهد المثال
3 insert(index, obj) تستخدم لإضافة عنصر جديد في مكان محدد في الـlist الذي قام باستدعائها.
شاهد المثال
4 pop([index]) تستخدم لحذف عنصر محدد في الـlist الذي قام باستدعائها, أو لحذف آخر عنصر موجود فيه.
شاهد المثال
5 clear() تستخدم لحذف جميع عناصر الـlist الذي قام باستدعائها.
شاهد المثال
6 copy() ترجع نسخة من الـlist الذي قام باستدعائها.
شاهد المثال
7 count(x) تستخدم للبحث في الـlist الذي قام باستدعائها عن قيمة معينة.
ترجع عدد صحيح يمثل كم مرة تم إيجاد عنصر عنده نفس القيمة التي مررناها لها مكان البارميتر x.
شاهد المثال
8 remove(x) تستخدم لحذف أول عنصر يتم إيجاده في الـlist الذي قام باستدعائها يملك نفس القيمة التي نمررها لها مكان البارميتر x.
في حال لم يتم العثور على القيمة المراد حذفها ترمي الإستثناء ValueError.
شاهد المثال
9 index(x[, start[, end]]) تبحث في الـlist الذي قام باستدعائها عن Index أول عنصر يملك القيمة التي نمرره لها مكان الباراميتر x و ترجعه.
في حال لم يتم العثور على القيمة المراد معرفة مكانها ترمي الإستثناء ValueError.
شاهد المثال
10 sort(reverse=False) تستخدم لترتيب عناصر الـlist الذي قام باستدعائها بشكل تصاعدي أو تنازلي.
شاهد المثال
11 reverse(reverse=False) تستخدم لعكس ترتيب عناصر الـlist الذي قام باستدعائها.
شاهد المثال

دوال جاهزة في بايثون للتعامل مع الـ list

إسم الدالة مع تعريفها
1 len(list) ترجع عدد صحيح يمثل عدد عناصر الـlist الذي نمرره لها عند إستدعاءها.
شاهد المثال
2 min(list) ترجع أصغر قيمة موجودة في الـlist الذي نمرره لها عند إستدعاءها.
شاهد المثال
3 max(list) ترجع أكبر قيمة في الـlist الذي نمرره لها عند إستدعاءها.
شاهد المثال
4 list(sequence) ترجع نسخة من أي كائن يحتوي مجموعة عناصر نمرره لها عند إستدعاءها ككائن من الكلاس الـlist.
شاهد المثال