Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

أساسيات البرمجةالمصفوفات الثنائية - التمرين التاسع

المطلوب

  1. أكتب برنامج يعرّف مصفوفة إسمها matrix تتألف من 3 أسطر و 3 أعمدة و فيها قيم جاهزة.
  2. بعدها يقوم بجمع قيم العناصر الموجودة في كل سطر و يخزن ناتج الجمع في مصفوفة أحادية إسمها vector.
  3. في النهاية يعرض للمستخدم جميع القيم التي أصبحت تحتويها المصفوفة matrix و المصفوفة vector.

الحل

var matrix = [
[1, 2, 3],
[4, 5, 6],
[7, 8, 9]
];
var vector = array(matrix.length);
for (var i=0; i<matrix.length; i++)
{
vector[i] = 0;
for (var j=0; j<matrix[i].length; j++)
{
vector[i] = vector[i] + matrix[i][j];
}
}
write("matrix contain these values:\n");
for (var i=0; i<matrix.length; i++)
{
for (var j=0; j<matrix[i].length; j++)
{
write(matrix[i][j] + " ");
}
write("\n");
}
write("\nvector contain these values:\n");
for (var i=0; i<vector.length; i++)
{
write(vector[i] + " ");
}
var matrix = [ [1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9] ]; var vector = array(matrix.length); for (var i=0; i<matrix.length; i++) { vector[i] = 0; for (var j=0; j<matrix[i].length; j++) { vector[i] = vector[i] + matrix[i][j]; } } write("matrix contain these values:\n"); for (var i=0; i<matrix.length; i++) { for (var j=0; j<matrix[i].length; j++) { write(matrix[i][j] + " "); } write("\n"); } write("\nvector contain these values:\n"); for (var i=0; i<vector.length; i++) { write(vector[i] + " "); }

ستحصل على النتيجة التالية عند التشغيل في حال كانت المصفوفة الثنائية تحتوي على نفس القيم التي وضعناها.

matrix contain these values:
1  2  3
4  5  6
7  8  9

vector contain these values:
6 15 24

جرب الكود


شرح الكود

الفيديو التالي يشرح طريقة عمل الكود خطوة خطوة.