Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

أساسيات البرمجةالمصفوفات الثنائية - التمرين الرابع

المطلوب

  1. أكتب برنامج يعرّف مصفوفة إسمها matrix تتألف من 3 أسطر و 3 أعمدة.
  2. ثم يطلب من المستخدم إدخال قيم في جميع عناصرها.
  3. ثم يعرض للمستخدم ناتج جمع قيم العناصر الموجودة في كل عمود فيها.

إرشادات

الصورة التالية توضح كيف يجب أن يتم جمع القيم الموجودة في كل عمود.


الحل

var matrix = array(3, 3);
var sum;
for (var i=0; i<matrix.length; i++)
{
for (var j=0; j<matrix[i].length; j++)
{
write("Enter matrix[" + i + "][" + j + "]: ");
matrix[i][j] = read();
}
write("\n");
}
for (var j=0; j<matrix[0].length; j++)
{
sum = 0;
for (var i=0; i<matrix.length; i++)
{
sum = sum + matrix[i][j];
}
write("The sum of elements in column " + j + " = " + sum + "\n");
}
var matrix = array(3, 3); var sum; for (var i=0; i<matrix.length; i++) { for (var j=0; j<matrix[i].length; j++) { write("Enter matrix[" + i + "][" + j + "]: "); matrix[i][j] = read(); } write("\n"); } for (var j=0; j<matrix[0].length; j++) { sum = 0; for (var i=0; i<matrix.length; i++) { sum = sum + matrix[i][j]; } write("The sum of elements in column " + j + " = " + sum + "\n"); }

ستحصل على النتيجة التالية عند التشغيل في حال أدخلت نفس القيم التي قمنا بإدخالها و التي وضعناها بلون مختلف.

Enter matrix[0][0]: 1
Enter matrix[0][1]: 2
Enter matrix[0][2]: 3

Enter matrix[1][0]: 4
Enter matrix[1][1]: 5
Enter matrix[1][2]: 6

Enter matrix[2][0]: 7
Enter matrix[2][1]: 8
Enter matrix[2][2]: 9

The sum of elements in column 0 = 12
The sum of elements in column 1 = 15
The sum of elements in column 2 = 18

جرب الكود


شرح الكود

الفيديو التالي يشرح طريقة عمل الكود خطوة خطوة.