Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

أساسيات البرمجةالمصفوفات الثنائية - التمرين الأول

المطلوب

  1. أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عددين أكبر من صفر، العدد الأول يمثل عدد أسطر مصفوفة ثنائية إسمها matrix و العدد الثاني يمثل عدد أعمدتها. خزّن العدد الأول في متغير إسمه rows و العدد الثاني في متغير إسمه cols.
  2. ثم ينشئ المصفوفة matrix و يحدد أن عدد أسطرها يساوي rows و عدد أعمدتها يساوي cols.
  3. ثم يطلب من المستخدم إدخال قيمة لكل عنصر من عناصر المصفوفة matrix.
  4. ثم يعرض له جميع قيم عناصر المصفوفة matrix.

الحل

var rows;
var cols;
var matrix;
do
{
write("Enter the number of rows: ");
rows = read();
}
while (rows<=0 || isNaN(rows));
do
{
write("Enter the number of columns: ");
cols = read();
}
while (cols<=0 || isNaN(cols));
matrix = array(rows, cols);
write("\n");
for (var i=0; i<matrix.length; i++)
{
for (var j=0; j<matrix[i].length; j++)
{
write("Enter matrix[" + i + "][" + j + "]: ");
matrix[i][j] = read();
}
write("\n");
}
write("matrix contain:\n");
for (var i=0; i<matrix.length; i++)
{
for (var j=0; j<matrix[i].length; j++)
{
write(matrix[i][j] + " ");
}
write("\n");
}
var rows; var cols; var matrix; do { write("Enter the number of rows: "); rows = read(); } while (rows<=0 || isNaN(rows)); do { write("Enter the number of columns: "); cols = read(); } while (cols<=0 || isNaN(cols)); matrix = array(rows, cols); write("\n"); for (var i=0; i<matrix.length; i++) { for (var j=0; j<matrix[i].length; j++) { write("Enter matrix[" + i + "][" + j + "]: "); matrix[i][j] = read(); } write("\n"); } write("matrix contain:\n"); for (var i=0; i<matrix.length; i++) { for (var j=0; j<matrix[i].length; j++) { write(matrix[i][j] + " "); } write("\n"); }

ستحصل على النتيجة التالية عند التشغيل في حال أدخلت نفس القيم التي قمنا بإدخالها و التي وضعناها بلون مختلف.

Enter the number of rows: 3
Enter the number of columns: 4

Enter matrix[0][0]: 1
Enter matrix[0][1]: 2
Enter matrix[0][2]: 3
Enter matrix[0][3]: 4

Enter matrix[1][0]: 5
Enter matrix[1][1]: 6
Enter matrix[1][2]: 7
Enter matrix[1][3]: 8

Enter matrix[2][0]: 9
Enter matrix[2][1]: 1
Enter matrix[2][2]: 2
Enter matrix[2][3]: 3

matrix contain:
1  2  3  4  
5  6  7  8  
9  1  2  3  

جرب الكود


شرح الكود

الفيديو التالي يشرح طريقة عمل الكود خطوة خطوة.