Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

أساسيات البرمجةدالة الإدخال read() - التمرين الأول

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطاؤه عددين و من بعدها يعرض له ناتج جمعهما.


إرشادات

  1. قم بتجهيز متغيّرين لأجل تخزين الرقمين اللذين سيدخلهما المستخدم.
  2. أطلب من المستخدم إدخال الرقم الأول و قم بتخزينه في المتغير الأول.
  3. أطلب من المستخدم إدخال الرقم الثاني و قم بتخزينه في المتغير الثاني.
  4. قم بعرض قيمة المتغير الأول و بجانبها قيمة المتغير الثاني و من ثم ناتج جمعهما.

الحل

var a;
var b;
write("Enter first number: ");
a = read();
write("Enter second number: ");
b = read();
write(a + " + " + b + " = " + (a + b));
var a; var b; write("Enter first number: "); a = read(); write("Enter second number: "); b = read(); write(a + " + " + b + " = " + (a + b));

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل مع الإشارة إلى أننا قمنا بتلوين القيم التي أدخلناها عند التشغيل بلون مختلف.

Enter first number: 2
Enter second number: 5
2 + 5 = 7

جرب الكود


شرح الكود

var a;
var b;
var a; var b;

هنا قمنا بإنشاء المتغيرين a و b لأننا سنستخدمهما لاحقاً لتخزين الأرقام التي سنطلب من المستخدم إدخالها.


write("Enter first number: ");
a = read();
write("Enter first number: "); a = read();

هنا طلبنا من المستخدم إدخال الرقم الأول و من ثم قمنا بتخزينه في المتغير a.


write("Enter second number: ");
b = read();
write("Enter second number: "); b = read();

هنا طلبنا من المستخدم إدخال الرقم الثاني و من ثم قمنا بتخزينه في المتغير b.


write(a + " + " + b + " = " + (a + b));
write(a + " + " + b + " = " + (a + b));

هنا قمنا بعرض قيمة المتغير a يليها النص " + " يليها قيمة المتغير b يليها النص " = " يليها ناتج جمع قيمة المتغيرين a و b.