Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

أساسيات البرمجةالمصفوفات الأحادية - التمرين الثالث

المطلوب

  1. أكتب برنامج يقوم بإنشاء مصفوفة فيها أعداد صحيحة جاهزة مثل [-2, 5, 3, 0, -4, 8].
  2. بعدها يعرض عدد العناصر التي تملك قيم أكبر من صفر، و عدد العناصر التي تملك قيم أصغر من صفر, و عدد العناصر التي تملك قيم تساوي صفر كالتالي:
Number of positive values = 3
Number of negative values = 2
Number of zero values = 1

الحل

var arr = [-2, 5, 3, 0, -1, 8];
var positives = 0;
var negatives = 0;
var zeros = 0;
for (var i=0; i<arr.length; i++)
{
if (arr[i] > 0)
{
positives++;
}
else if (arr[i] < 0)
{
negatives++;
}
else
{
zeros++;
}
}
write("Number of positive values = " + positives + "\n");
write("Number of negative values = " + negatives + "\n");
write("Number of zero values = " + zeros);
var arr = [-2, 5, 3, 0, -1, 8]; var positives = 0; var negatives = 0; var zeros = 0; for (var i=0; i<arr.length; i++) { if (arr[i] > 0) { positives++; } else if (arr[i] < 0) { negatives++; } else { zeros++; } } write("Number of positive values = " + positives + "\n"); write("Number of negative values = " + negatives + "\n"); write("Number of zero values = " + zeros);

ستحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

Number of positive values = 3
Number of negative values = 2
Number of zero values = 1

جرب الكود


شرح الكود

الفيديو التالي يشرح طريقة عمل الكود خطوة خطوة.