Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثالث - حل التمرين الثاني بلغة C#

المطلوب

قم بتعريف دالة إسمها CountNoneEscapeChars, عند استدعاءها نمرر لها نص, فترجع عدد الأحرف الموجودة في هذا النص.
ملاحظة: أي حرف يعتبر Escape Character مثل الأحرف \t و \n إلخ.. لا يجب أن يتم حساب عددهم ضمن عدد الأحرف.
يمكنك إستخدام الـ Regex للتمييز بين الأحرف العادية و الأحرف التي تعتبر Escape Characters.

مثال: إذا قمنا باستخدام الدالة CountNoneEscapeChars() و تمرير النص "Hi Lora.\nHow are you?." فإنها سترجع الرقم 18.


الحل بلغة C#

using System;
using System.Text.RegularExpressions;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string text = "Hi Lora.\nHow are you?.";
int numberOfNoneEscapeChars = CountNoneEscapeChars(text);
Console.Write("Total characters: " + numberOfNoneEscapeChars);
Console.ReadKey();
}
static int CountNoneEscapeChars(String s)
{
if (string.IsNullOrEmpty(s))
{
return 0;
}
int count = 0;
for (int i = 0; i < s.Length; i++)
{
if(Regex.IsMatch(""+ s[i], "\\S"))
{
count++;
}
}
return count;
}
}
using System; using System.Text.RegularExpressions; class Program { static void Main(string[] args) { string text = "Hi Lora.\nHow are you?."; int numberOfNoneEscapeChars = CountNoneEscapeChars(text); Console.Write("Total characters: " + numberOfNoneEscapeChars); Console.ReadKey(); } static int CountNoneEscapeChars(String s) { if (string.IsNullOrEmpty(s)) { return 0; } int count = 0; for (int i = 0; i < s.Length; i++) { if(Regex.IsMatch(""+ s[i], "\\S")) { count++; } } return count; } }

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

Total characters: 18