Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثالث - حل التمرين الثاني بلغة C++

المطلوب

قم بتعريف دالة إسمها CountNoneEscapeChars, عند استدعاءها نمرر لها نص, فترجع عدد الأحرف الموجودة في هذا النص.
ملاحظة: أي حرف يعتبر Escape Character مثل الأحرف \t و \n إلخ.. لا يجب أن يتم حساب عددهم ضمن عدد الأحرف.
يمكنك إستخدام الـ Regex للتمييز بين الأحرف العادية و الأحرف التي تعتبر Escape Characters.

مثال: إذا قمنا باستخدام الدالة CountNoneEscapeChars() و تمرير النص "Hi Lora.\nHow are you?." فإنها سترجع الرقم 18.


الحل بلغة C++

#include <iostream>
#include <string>
#include <regex>
static int countNoneEscapeChars(std::string s) {
if (s.empty())
{
return 0;
}
int counter = 0;
std::string character = "";
std::regex regex("\\S");
for (int i = 0; i < s.length(); i++)
{
character = s[i];
if ( std::regex_match(character, regex) )
{
counter++;
}
}
return counter;
}
int main() {
std::string text = "Hi Lora.\nHow are you?.";
int numberOfNoneEscapeChars = countNoneEscapeChars(text);
std::cout << "Total characters: " << numberOfNoneEscapeChars;
char end; std::cin >> end;
return 0;
}
#include <iostream> #include <string> #include <regex> static int countNoneEscapeChars(std::string s) { if (s.empty()) { return 0; } int counter = 0; std::string character = ""; std::regex regex("\\S"); for (int i = 0; i < s.length(); i++) { character = s[i]; if ( std::regex_match(character, regex) ) { counter++; } } return counter; } int main() { std::string text = "Hi Lora.\nHow are you?."; int numberOfNoneEscapeChars = countNoneEscapeChars(text); std::cout << "Total characters: " << numberOfNoneEscapeChars; char end; std::cin >> end; return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

Total characters: 18