Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الأول - حل التمرين الثاني بلغة بايثون

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقم. بعدها يعرض له نسخة من هذا الرقم و لكن بشكل معكوس.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 12345, النتيجة ستكون 54321.


الحل بلغة بايثون

number = int(input('Enter a number: '))
reversedNumber = 0
originalNumber = number
while number != 0:
remainder = number % 10
reversedNumber = reversedNumber * 10 + remainder
number = int(number / 10)
print('Reversed version of ' + str(originalNumber) + ' is: ' + str(reversedNumber))
number = int(input('Enter a number: ')) reversedNumber = 0 originalNumber = number while number != 0: remainder = number % 10 reversedNumber = reversedNumber * 10 + remainder number = int(number / 10) print('Reversed version of ' + str(originalNumber) + ' is: ' + str(reversedNumber))

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 12345 عند التشغيل.

Enter a number: 12345
Reversed version of 12345 is: 54321