Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الأول - حل التمرين الثاني بلغة جافا

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقم. بعدها يعرض له نسخة من هذا الرقم و لكن بشكل معكوس.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 12345, النتيجة ستكون 54321.


الحل بلغة جافا

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int number;
int originalNumber;
int reversedNumber = 0;
int remainder;
System.out.print("Enter a number: ");
number = input.nextInt();
originalNumber = number;
while (number != 0)
{
remainder = number % 10;
reversedNumber = reversedNumber * 10 + remainder;
number /= 10;
}
System.out.println("Reversed version of " + originalNumber + " is: " + reversedNumber);
}
}
import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int number; int originalNumber; int reversedNumber = 0; int remainder; System.out.print("Enter a number: "); number = input.nextInt(); originalNumber = number; while (number != 0) { remainder = number % 10; reversedNumber = reversedNumber * 10 + remainder; number /= 10; } System.out.println("Reversed version of " + originalNumber + " is: " + reversedNumber); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 12345 عند التشغيل.

Enter a number: 12345
Reversed version of 12345 is: 54321