Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript React Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Linux Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الأول - حل التمرين الثاني بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقم. بعدها يعرض له نسخة من هذا الرقم و لكن بشكل معكوس.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 12345, النتيجة ستكون 54321.


الحل بلغة C#

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int number;
int originalNumber;
int reversedNumber = 0;
int remainder;
Console.Write("Enter a number: ");
number = int.Parse(Console.ReadLine());
originalNumber = number;
while (number != 0)
{
remainder = number % 10;
reversedNumber = reversedNumber * 10 + remainder;
number /= 10;
}
Console.WriteLine("Reversed version of " + originalNumber + " is: " + reversedNumber);
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int number; int originalNumber; int reversedNumber = 0; int remainder; Console.Write("Enter a number: "); number = int.Parse(Console.ReadLine()); originalNumber = number; while (number != 0) { remainder = number % 10; reversedNumber = reversedNumber * 10 + remainder; number /= 10; } Console.WriteLine("Reversed version of " + originalNumber + " is: " + reversedNumber); Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 12345 عند التشغيل.

Enter a number: 12345
Reversed version of 12345 is: 54321