Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الأول - حل التمرين الثاني بلغة C++

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقم. بعدها يعرض له نسخة من هذا الرقم و لكن بشكل معكوس.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 12345, النتيجة ستكون 54321.


الحل بلغة C++

#include <iostream>
int main() {
int number;
int originalNumber;
int reversedNumber = 0;
int remainder;
std::cout << "Enter a number: ";
std::cin >> number;
originalNumber = number;
while (number != 0)
{
remainder = number % 10;
reversedNumber = reversedNumber * 10 + remainder;
number /= 10;
}
std::cout << "Reversed version of " << originalNumber << " is: " << reversedNumber;
char end; std::cin >> end;
return 0;
}
#include <iostream> int main() { int number; int originalNumber; int reversedNumber = 0; int remainder; std::cout << "Enter a number: "; std::cin >> number; originalNumber = number; while (number != 0) { remainder = number % 10; reversedNumber = reversedNumber * 10 + remainder; number /= 10; } std::cout << "Reversed version of " << originalNumber << " is: " << reversedNumber; char end; std::cin >> end; return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 12345 عند التشغيل.

Enter a number: 12345
Reversed version of 12345 is: 54321