Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الأول - حل التمرين الثاني بلغة C

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقم. بعدها يعرض له نسخة من هذا الرقم و لكن بشكل معكوس.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 12345, النتيجة ستكون 54321.


الحل بلغة C

#include <stdio.h>
void main() {
int number;
int originalNumber;
int reversedNumber = 0;
int remainder;
printf("Enter a number: ");
scanf("%d", &number);
originalNumber = number;
while (number != 0)
{
remainder = number % 10;
reversedNumber = reversedNumber * 10 + remainder;
number /= 10;
}
printf("Reversed version of %d is: %d", originalNumber, reversedNumber);
}
#include <stdio.h> void main() { int number; int originalNumber; int reversedNumber = 0; int remainder; printf("Enter a number: "); scanf("%d", &number); originalNumber = number; while (number != 0) { remainder = number % 10; reversedNumber = reversedNumber * 10 + remainder; number /= 10; } printf("Reversed version of %d is: %d", originalNumber, reversedNumber); }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 12345 عند التشغيل.

Enter a number: 12345
Reversed version of 12345 is: 54321
		

الدورات

أدوات مساعدة

أقسام الموقع

دورات
مقالات كتب مشاريع أسئلة