Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript React Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Linux Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي التاسع - حل التمرين الخامس بلغة جافا

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عدد صحيح أكبر من 2 و خزنه في المتغير n.
بعدها يقوم بطباعة جميع الأعداد الأولية ( Prime Numbers ) الموجودة بين 2 و n.

معلومة: العدد الأولي هو العدد الذي يقبل القسمة على نفسه و على 1 فقط مثل الأرقام 1 - 3 - 5 - 7 - 11 - 13 - 17 إلخ..


الحل بلغة جافا

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int n;
boolean isPrime;
do {
System.out.print("Enter a number: ");
n = input.nextInt();
}
while (n <= 1);
System.out.print("All prime numbers between 2 and " + n + ": " );
for (int i = 2; i <= n; i++)
{
isPrime = true;
for (int j = 2; j <= i / 2; j++)
{
if (i % j == 0)
{
isPrime = false;
break;
}
}
if (isPrime)
{
System.out.print(i + " ");
}
}
System.out.println();
}
}
import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int n; boolean isPrime; do { System.out.print("Enter a number: "); n = input.nextInt(); } while (n <= 1); System.out.print("All prime numbers between 2 and " + n + ": " ); for (int i = 2; i <= n; i++) { isPrime = true; for (int j = 2; j <= i / 2; j++) { if (i % j == 0) { isPrime = false; break; } } if (isPrime) { System.out.print(i + " "); } } System.out.println(); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 12 عند التشغيل.

Enter a number: 12
All prime numbers between 2 and 12: 2 3 5 7 11