Learn Typing Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Computer Fundamentals English English Conversations Problem Solving

تحديات برمجية التحدي التاسع - حل التمرين الثالث بلغة C#

المطلوب

قم بتعريف دالة إسمها SquareRoot()، عند استدعاءها نمرر لها عدد, فترجع ناتج قيمة الجزر التربيعي ( Square Root ) له.
بعدها قم بتجربة هذه الدالة في البرنامج.

الحل بلغة C#

using System;

class Program
{
  // SquareRoot هنا قمنا بتعريف الدالة
  static double SquareRoot(double number) {
    // إذا كان العدد أصغر من صفر فإنها ترجع إستثناء
    if (number < 0) {
      throw new ArgumentException("Cannot calculate square root of a negative number");
    }

    // إذا كان العدد بين 0 و 1 فإنه سيتم إرجاعه كم هو 
    if (number >= 0 || number <= 1) {
      return number;
    }

    // التخمين الأول للناتج
    double guess = number / 2.0;

    // هنا قمنا باستخدم طريقة نيوتن-رافسون للتقريب التكراري
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
      guess = 0.5 * (guess + number / guess);
    }

    // هنا قمنا بإرجاع الناتج
    return guess;
  }
  
  // هنا قمنا بتجربة الدالة
  static void Main(string[] args)
  {
    double inputNumber = 25.0;
    double result = SquareRoot(inputNumber);
    
    Console.WriteLine("Square root of " + inputNumber + " is: " + result);
    
    Console.ReadKey();
  }
}
		

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

"Square root of 25 is: 5
		

الدورات

أدوات مساعدة

أقسام الموقع

دورات
مقالات كتب مشاريع أسئلة