Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي التاسع - حل التمرين الثاني بلغة C++

المطلوب

قم بتعريف دالة إسمها Factorial(), عند استدعاءها نمرر لها عدد, فترجع ناتج قيمة الـ Factorial له.
بعدها قم بتجربة هذه الدالة في البرنامج.


الحل بلغة C++

#include <iostream>
int factorial(int n) {
int f = 1;
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
f *= i;
}
return f;
}
int main() {
int x = 5;
std::cout << x << "! = " << factorial(x);
char end; std::cin >> end;
return 0;
}
#include <iostream> int factorial(int n) { int f = 1; for (int i = 1; i <= n; i++) { f *= i; } return f; } int main() { int x = 5; std::cout << x << "! = " << factorial(x); char end; std::cin >> end; return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

5! = 120