Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript React Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Linux Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي التاسع - حل التمرين الأول بلغة C++

المطلوب

قم بتعريف دالة إسمها Power(), عند استدعاءها نمرر لها عددين, فترجع ناتج قيمة العدد الأول مضاعفة بقيمة العدد الثاني.
بعدها قم بتجربة هذه الدالة في البرنامج.


الحل بلغة C++

#include <iostream>
int power(int a, int b) {
int p = 1;
for (int i = 1; i <= b; i++)
{
p *= a;
}
return p;
}
int main() {
int x = 5;
int y = 2;
std::cout << x << " ^ " << y << " = " << power(x, y);
char end; std::cin >> end;
return 0;
}
#include <iostream> int power(int a, int b) { int p = 1; for (int i = 1; i <= b; i++) { p *= a; } return p; } int main() { int x = 5; int y = 2; std::cout << x << " ^ " << y << " = " << power(x, y); char end; std::cin >> end; return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

5 ^ 2 = 25