Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي التاسع - حل التمرين الأول بلغة C

المطلوب

قم بتعريف دالة إسمها Power(), عند استدعاءها نمرر لها عددين, فترجع ناتج قيمة العدد الأول مضاعفة بقيمة العدد الثاني.
بعدها قم بتجربة هذه الدالة في البرنامج.


الحل بلغة C

#include <stdio.h>
int power(int a, int b) {
int p = 1;
for (int i = 1; i <= b; i++)
{
p *= a;
}
return p;
}
void main() {
int x = 5;
int y = 2;
printf("%d ^ %d = %d", x, y, power(x, y));
}
#include <stdio.h> int power(int a, int b) { int p = 1; for (int i = 1; i <= b; i++) { p *= a; } return p; } void main() { int x = 5; int y = 2; printf("%d ^ %d = %d", x, y, power(x, y)); }

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل.

5 ^ 2 = 25