Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي السابع - حل التمرين الخامس بلغة C++

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عدد صحيح أكبر من صفر و خزنه في المتغير n.
بعدها يقوم بحساب القيمة النهائية التي سيتم تخزينها في المتغير s.الحل بلغة C++

#include <iostream>
int main() {
int f = 1;
int n = 0;
int s = 0;
do
{
std::cout << "Enter a number: ";
std::cin >> n;
}
while (n <= 0);
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
f = 1;
for (int j = 1; j <= i + 1; j++)
{
f *= j;
}
if (i % 2 == 1)
{
s -= i + f;
}
else
{
s += i + f;
}
}
std::cout << "S = " << s;
char end; std::cin >> end;
return 0;
}
#include <iostream> int main() { int f = 1; int n = 0; int s = 0; do { std::cout << "Enter a number: "; std::cin >> n; } while (n <= 0); for (int i = 1; i <= n; i++) { f = 1; for (int j = 1; j <= i + 1; j++) { f *= j; } if (i % 2 == 1) { s -= i + f; } else { s += i + f; } } std::cout << "S = " << s; char end; std::cin >> end; return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 4 عند التشغيل.

Enter a number: 4
S = 102