Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي السادس - حل التمرين الثاني بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عدد صحيح أكبر من صفر و خزنه في المتغير n.
بعدها يقوم بحساب القيمة النهائية التي سيتم تخزينها في المتغير s.الحل بلغة C#

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int n = 0;
int s = 0;
int p;
do
{
Console.Write("Enter a number: ");
n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
}
while (n <= 0);
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
p = 1;
for (int j = 1; j <= i; j++)
{
p *= i;
}
if (i % 2 == 1)
{
s -= p;
}
else
{
s += p;
}
}
Console.Write("S = " + s);
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int n = 0; int s = 0; int p; do { Console.Write("Enter a number: "); n = Int32.Parse(Console.ReadLine()); } while (n <= 0); for (int i = 1; i <= n; i++) { p = 1; for (int j = 1; j <= i; j++) { p *= i; } if (i % 2 == 1) { s -= p; } else { s += p; } } Console.Write("S = " + s); Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 4 عند التشغيل.

Enter a number: 4
S = 232