Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي السادس - حل التمرين الثاني بلغة C++

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عدد صحيح أكبر من صفر و خزنه في المتغير n.
بعدها يقوم بحساب القيمة النهائية التي سيتم تخزينها في المتغير s.الحل بلغة C++

#include <iostream>
int main() {
int n = 0;
int s = 0;
int p;
do
{
std::cout << "Enter a number: ";
std::cin >> n;
}
while (n <= 0);
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
p = 1;
for (int j = 1; j <= i; j++)
{
p *= i;
}
if (i % 2 == 1)
{
s -= p;
}
else
{
s += p;
}
}
std::cout << "S = " << s;
char end; std::cin >> end;
return 0;
}
#include <iostream> int main() { int n = 0; int s = 0; int p; do { std::cout << "Enter a number: "; std::cin >> n; } while (n <= 0); for (int i = 1; i <= n; i++) { p = 1; for (int j = 1; j <= i; j++) { p *= i; } if (i % 2 == 1) { s -= p; } else { s += p; } } std::cout << "S = " << s; char end; std::cin >> end; return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 4 عند التشغيل.

Enter a number: 4
S = 232