Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript React Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Linux Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الخامس - حل التمرين الثالث بلغة C

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عدد صحيح أكبر من صفر و خزنه في المتغير n.
بعدها يقوم بحساب القيمة النهائية التي سيتم تخزينها في المتغير s.الحل بلغة C

#include <stdio.h>
void main() {
int n = 0;
int s = 0;
int f = 1;
do
{
printf("Enter a number: ");
scanf("%d", &n);
}
while (n <= 0);
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
f *= i;
if (i % 2 == 1)
{
s += i;
}
else
{
s += f;
}
}
printf("S = %d", s);
}
#include <stdio.h> void main() { int n = 0; int s = 0; int f = 1; do { printf("Enter a number: "); scanf("%d", &n); } while (n <= 0); for (int i = 1; i <= n; i++) { f *= i; if (i % 2 == 1) { s += i; } else { s += f; } } printf("S = %d", s); }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 4 عند التشغيل.

Enter a number: 4
S = 30