Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الرابع - حل التمرين الخامس بلغة جافا

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عدد صحيح أكبر من صفر و خزنه في المتغير n.
بعدها يقوم بحساب القيمة النهائية التي سيتم تخزينها في المتغير s.الحل بلغة جافا

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int n;
double s = 0;
do
{
System.out.print("Enter a number: ");
n = input.nextInt();
}
while (n <= 0);
for (double i = 1; i <= n; i++)
{
if (i % 2 == 1)
{
s += (i * (i + 1)) / (i + 1);
}
else
{
s -= (i * (i + 1)) / (i + 1);
}
}
System.out.println("S = " + s);
}
}
import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int n; double s = 0; do { System.out.print("Enter a number: "); n = input.nextInt(); } while (n <= 0); for (double i = 1; i <= n; i++) { if (i % 2 == 1) { s += (i * (i + 1)) / (i + 1); } else { s -= (i * (i + 1)) / (i + 1); } } System.out.println("S = " + s); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 4 عند التشغيل.

Enter a number: 4
S = -2.0