Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript React Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Linux Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثالث - حل التمرين الخامس بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إعطائه عدد صحيح أكبر من صفر و خزنه في المتغير n.
بعدها يقوم بحساب القيمة النهائية التي سيتم تخزينها في المتغير s.


الحل بلغة C#

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int n, s = 0;
do
{
Console.Write("Enter a number: ");
n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
}
while (n <= 0);
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
if (i % 2 == 1)
{
s -= i;
}
else
{
s += i;
}
}
Console.Write("S = " + s);
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int n, s = 0; do { Console.Write("Enter a number: "); n = Int32.Parse(Console.ReadLine()); } while (n <= 0); for (int i = 1; i <= n; i++) { if (i % 2 == 1) { s -= i; } else { s += i; } } Console.Write("S = " + s); Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 4 عند التشغيل.

Enter a number: 4
S = 2