Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript React Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Linux Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثاني - حل التمرين الثالث بلغة بايثون

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال ثلاث أرقام و خزنها في ثلاث متغيرات (a - b - c ), ثم يعرض له أصغر رقم تم إدخاله.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الأرقام 2, 7 و 5 فستكون النتيجة كالتالي.

Enter a: 2
Enter b: 7
Enter c: 5
The min number is: 2
	

الحل بلغة بايثون

الطريقة الأولى لحل التمرين.

a = int(input("Enter a: "))
b = int(input("Enter b: "))
c = int(input("Enter c: "))
minimum = a if a < b else b
minimum = minimum if minimum < c else c
print('The min number is:', minimum)
a = int(input("Enter a: ")) b = int(input("Enter b: ")) c = int(input("Enter c: ")) minimum = a if a < b else b minimum = minimum if minimum < c else c print('The min number is:', minimum)

الطريقة الثانية لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

a = int(input("Enter a: "))
b = int(input("Enter b: "))
c = int(input("Enter c: "))
if a < b and a < c:
minimum = a
elif b < a and b < c:
minimum = b
else:
minimum = c
print('The min number is:', minimum)
a = int(input("Enter a: ")) b = int(input("Enter b: ")) c = int(input("Enter c: ")) if a < b and a < c: minimum = a elif b < a and b < c: minimum = b else: minimum = c print('The min number is:', minimum)

الطريقة الثالثة لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

a = int(input("Enter a: "))
b = int(input("Enter b: "))
c = int(input("Enter c: "))
if a < b:
minimum = a
else:
minimum = b
if minimum > c:
minimum = c
print('The min number is:', minimum)
a = int(input("Enter a: ")) b = int(input("Enter b: ")) c = int(input("Enter c: ")) if a < b: minimum = a else: minimum = b if minimum > c: minimum = c print('The min number is:', minimum)

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الأرقام 2, 7 و 5 عند التشغيل.

Enter a: 2
Enter b: 7
Enter c: 5
The min number is: 2