Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثاني - حل التمرين الأول بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقمين, ثم يعرض له نتيجة مقارنة هذين الرقمين.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الرقمين 2 و 7 فستكون النتيجة كالتالي.

Enter first number: 7
Enter second number: 2
Result: 7 > 2
	

الحل بلغة C#

الطريقة الأولى لحل التمرين.

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x, y;
Console.Write("Enter first number: ");
x = Int32.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter second number: ");
y = Int32.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Result: ");
if (x > y)
{
Console.Write(x + " > " + y);
}
else if (x < y)
{
Console.Write(x + " < " + y);
}
else
{
Console.Write(x + " = " + y);
}
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int x, y; Console.Write("Enter first number: "); x = Int32.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("Enter second number: "); y = Int32.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("Result: "); if (x > y) { Console.Write(x + " > " + y); } else if (x < y) { Console.Write(x + " < " + y); } else { Console.Write(x + " = " + y); } Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقمين 7 و 2 عند التشغيل.

Enter first number: 7
Enter second number: 2
Result: 7 > 2