Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الأول - حل التمرين الخامس بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقمين, ثم يعرض له ناتج جمعمها, طرحهما, ضربهما و قسمتهما.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الرقمين 14 و 5 فستكون النتيجة كالتالي.

Enter first number: 14
Enter second number: 5
14 + 5 = 19
14 - 5 = 9
14 * 5 = 70
14 / 5 = 2
	

الحل بلغة C#

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x, y;
Console.Write("Enter first number: ");
x = Int32.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter second number: ");
y = Int32.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(x + " + " + y + " = " + (x + y));
Console.WriteLine(x + " - " + y + " = " + (x - y));
Console.WriteLine(x + " * " + y + " = " + (x * y));
Console.WriteLine(x + " / " + y + " = " + (x / y));
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int x, y; Console.Write("Enter first number: "); x = Int32.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("Enter second number: "); y = Int32.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(x + " + " + y + " = " + (x + y)); Console.WriteLine(x + " - " + y + " = " + (x - y)); Console.WriteLine(x + " * " + y + " = " + (x * y)); Console.WriteLine(x + " / " + y + " = " + (x / y)); Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقمين 14 و 5 عند التشغيل.

Enter first number: 14
Enter second number: 5
14 + 5 = 19
14 - 5 = 9
14 * 5 = 70
14 / 5 = 2