Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الأول - حل التمرين الخامس بلغة C

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقمين, ثم يعرض له ناتج جمعمها, طرحهما, ضربهما و قسمتهما.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الرقمين 14 و 5 فستكون النتيجة كالتالي.

Enter first number: 14
Enter second number: 5
14 + 5 = 19
14 - 5 = 9
14 * 5 = 70
14 / 5 = 2
	

الحل بلغة C

#include <stdio.h>
void main() {
int x, y;
printf("Enter first number: ");
scanf("%d", &x);
printf("Enter second number: ");
scanf("%d", &y);
printf("%d + %d = %d \n", x, y, x + y);
printf("%d - %d = %d \n", x, y, x - y);
printf("%d * %d = %d \n", x, y, x * y);
printf("%d / %d = %d \n", x, y, x / y);
}
#include <stdio.h> void main() { int x, y; printf("Enter first number: "); scanf("%d", &x); printf("Enter second number: "); scanf("%d", &y); printf("%d + %d = %d \n", x, y, x + y); printf("%d - %d = %d \n", x, y, x - y); printf("%d * %d = %d \n", x, y, x * y); printf("%d / %d = %d \n", x, y, x / y); }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقمين 14 و 5 عند التشغيل.

Enter first number: 14
Enter second number: 5
14 + 5 = 19
14 - 5 = 9
14 * 5 = 70
14 / 5 = 2