Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الأول - حل التمرين الثاني بلغة جافا

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقم أكبر من 0, ثم يعرض له ناتج ضرب جميع الأرقام من 1 لهذا الرقم.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 فستكون النتيجة كالتالي.

Enter a number: 5
M = 1 * 2 * 3 * 4 * 5
M = 120
	

الحل بلغة جافا

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int n, m = 1;
do
{
System.out.print("Enter a number: ");
n = input.nextInt();
}
while (n <= 0);
System.out.print("M = ");
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
System.out.print(i + ((i < n)?" * ": ""));
m *= i;
}
System.out.println("\nM = " + m);
}
}
import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int n, m = 1; do { System.out.print("Enter a number: "); n = input.nextInt(); } while (n <= 0); System.out.print("M = "); for (int i = 1; i <= n; i++) { System.out.print(i + ((i < n)?" * ": "")); m *= i; } System.out.println("\nM = " + m); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 عند التشغيل.

Enter a number: 5
M = 1 * 2 * 3 * 4 * 5
M = 120