Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الأول - حل التمرين الثاني بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقم أكبر من 0, ثم يعرض له ناتج ضرب جميع الأرقام من 1 لهذا الرقم.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 فستكون النتيجة كالتالي.

Enter a number: 5
M = 1 * 2 * 3 * 4 * 5
M = 120
	

الحل بلغة C#

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int n, m = 1;
do
{
Console.Write("Enter a number: ");
n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
}
while (n <= 0);
Console.Write("M = ");
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
Console.Write(i + ((i < n) ? " * " : ""));
m *= i;
}
Console.WriteLine("\nM = " + m);
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int n, m = 1; do { Console.Write("Enter a number: "); n = Int32.Parse(Console.ReadLine()); } while (n <= 0); Console.Write("M = "); for (int i = 1; i <= n; i++) { Console.Write(i + ((i < n) ? " * " : "")); m *= i; } Console.WriteLine("\nM = " + m); Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 عند التشغيل.

Enter a number: 5
M = 1 * 2 * 3 * 4 * 5
M = 120
		

الدورات

أدوات مساعدة

أقسام الموقع

دورات
مقالات كتب مشاريع أسئلة