Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الأول - حل التمرين الأول بلغة جافا

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقم أكبر من 0, ثم يعرض له ناتج جمع جميع الأرقام من 1 لهذا الرقم.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 فستكون النتيجة كالتالي.

Enter a number: 5
S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
S = 15
	

الحل بلغة جافا

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int n, s = 0;
do
{
System.out.print("Enter a number: ");
n = input.nextInt();
}
while (n <= 0);
System.out.print("S = ");
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
System.out.print(i + ((i < n)?" + ": ""));
s += i;
}
System.out.println("\nS = " + s);
}
}
import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int n, s = 0; do { System.out.print("Enter a number: "); n = input.nextInt(); } while (n <= 0); System.out.print("S = "); for (int i = 1; i <= n; i++) { System.out.print(i + ((i < n)?" + ": "")); s += i; } System.out.println("\nS = " + s); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 عند التشغيل.

Enter a number: 5
S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
S = 15