Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الأول - حل التمرين الأول بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقم أكبر من 0, ثم يعرض له ناتج جمع جميع الأرقام من 1 لهذا الرقم.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 فستكون النتيجة كالتالي.

Enter a number: 5
S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
S = 15
	

الحل بلغة C#

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int n, s = 0;
do
{
Console.Write("Enter a number: ");
n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
}
while (n <= 0);
Console.Write("S = ");
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
Console.Write(i + ((i < n) ? " + " : ""));
s += i;
}
Console.WriteLine("\nS = " + s);
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int n, s = 0; do { Console.Write("Enter a number: "); n = Int32.Parse(Console.ReadLine()); } while (n <= 0); Console.Write("S = "); for (int i = 1; i <= n; i++) { Console.Write(i + ((i < n) ? " + " : "")); s += i; } Console.WriteLine("\nS = " + s); Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 عند التشغيل.

Enter a number: 5
S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
S = 15