Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الأول - حل التمرين الأول بلغة C++

المطلوب

أكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقم أكبر من 0, ثم يعرض له ناتج جمع جميع الأرقام من 1 لهذا الرقم.
مثال: إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 فستكون النتيجة كالتالي.

Enter a number: 5
S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
S = 15
	

الحل بلغة C++

#include <iostream>
int main() {
int n, s = 0;
do
{
std::cout << "Enter a number: ";
std::cin >> n;
}
while (n <= 0);
std::cout << "S = ";
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
std::cout << i << ((i < n) ? " + " : "");
s += i;
}
std::cout << "\nS = " << s;
char end; std::cin >> end;
return 0;
}
#include <iostream> int main() { int n, s = 0; do { std::cout << "Enter a number: "; std::cin >> n; } while (n <= 0); std::cout << "S = "; for (int i = 1; i <= n; i++) { std::cout << i << ((i < n) ? " + " : ""); s += i; } std::cout << "\nS = " << s; char end; std::cin >> end; return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 5 عند التشغيل.

Enter a number: 5
S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
S = 15