Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثالث - حل التمرين الثالث بلغة جافا

المطلوب

أكتب برنامج مهمته رسم الشكل التالي بواسطة الحلقات.
عند تشغيل البرنامج, يجب أن يطلب من المستخدم إدخال عدد أسطر الشكل الذي سيتم رسمه.
إنتبه: يجب أن يدخل المستخدم عدد مفرد و أكبر من صفر, لأن عدد الأسطر لا يمكن أن يكون مزدوجاً أو قيمته تساوي صفر أو أقل من صفر.


الحل بلغة جافا

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int n;
do {
System.out.print("Enter the number of lines: ");
n = input.nextInt();
}
while( n<=0 || n%2==0 );
for (int i=1; i<=n; i++)
{
if(i<=n/2)
{
for (int k=1; k<(n/2)-i+2; k++)
{
System.out.print("-");
}
System.out.print("*");
for (int k=1; k<(i*2)-2; k++)
{
System.out.print(" ");
}
if(i != 1) {
System.out.print("*");
}
for (int k=1; k<(n/2)-i+2; k++)
{
System.out.print("-");
}
}
else
{
for (int k=1; k<i-(n/2); k++)
{
System.out.print("-");
}
System.out.print("*");
for (int k=1; k<(n*2)-(i*2); k++)
{
System.out.print(" ");
}
if(i != n) {
System.out.print("*");
}
for (int k=1; k<i-(n/2); k++)
{
System.out.print("-");
}
}
System.out.println();
}
}
}
import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int n; do { System.out.print("Enter the number of lines: "); n = input.nextInt(); } while( n<=0 || n%2==0 ); for (int i=1; i<=n; i++) { if(i<=n/2) { for (int k=1; k<(n/2)-i+2; k++) { System.out.print("-"); } System.out.print("*"); for (int k=1; k<(i*2)-2; k++) { System.out.print(" "); } if(i != 1) { System.out.print("*"); } for (int k=1; k<(n/2)-i+2; k++) { System.out.print("-"); } } else { for (int k=1; k<i-(n/2); k++) { System.out.print("-"); } System.out.print("*"); for (int k=1; k<(n*2)-(i*2); k++) { System.out.print(" "); } if(i != n) { System.out.print("*"); } for (int k=1; k<i-(n/2); k++) { System.out.print("-"); } } System.out.println(); } } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 9 عند التشغيل.

Enter the number of lines: 9
----*----
---* *---
--*   *--
-*     *-
*       *
-*     *-
--*   *--
---* *---
----*----