Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثالث - حل التمرين الثالث بلغة C#

المطلوب

أكتب برنامج مهمته رسم الشكل التالي بواسطة الحلقات.
عند تشغيل البرنامج, يجب أن يطلب من المستخدم إدخال عدد أسطر الشكل الذي سيتم رسمه.
إنتبه: يجب أن يدخل المستخدم عدد مفرد و أكبر من صفر, لأن عدد الأسطر لا يمكن أن يكون مزدوجاً أو قيمته تساوي صفر أو أقل من صفر.


الحل بلغة C#

using System;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int n;
do
{
Console.Write("Enter the number of lines: ");
n = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (n <= 0);
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
if (i <= n / 2)
{
for (int k = 1; k < (n / 2) - i + 2; k++)
{
Console.Write("-");
}
Console.Write("*");
for (int j = 1; j < (i * 2) - 2; j++)
{
Console.Write(" ");
}
if(i != 1)
{
Console.Write("*");
}
for (int k = 1; k < (n / 2) - i + 2; k++)
{
Console.Write("-");
}
}
else
{
for (int k = 1; k < i - (n / 2); k++)
{
Console.Write("-");
}
Console.Write("*");
for (int j = 1; j < (n * 2) - (i * 2); j++)
{
Console.Write(" ");
}
if (i != n)
{
Console.Write("*");
}
for (int k = 1; k < i - (n / 2); k++)
{
Console.Write("-");
}
}
Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();
}
}
using System; class Program { static void Main(string[] args) { int n; do { Console.Write("Enter the number of lines: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); } while (n <= 0); for (int i = 1; i <= n; i++) { if (i <= n / 2) { for (int k = 1; k < (n / 2) - i + 2; k++) { Console.Write("-"); } Console.Write("*"); for (int j = 1; j < (i * 2) - 2; j++) { Console.Write(" "); } if(i != 1) { Console.Write("*"); } for (int k = 1; k < (n / 2) - i + 2; k++) { Console.Write("-"); } } else { for (int k = 1; k < i - (n / 2); k++) { Console.Write("-"); } Console.Write("*"); for (int j = 1; j < (n * 2) - (i * 2); j++) { Console.Write(" "); } if (i != n) { Console.Write("*"); } for (int k = 1; k < i - (n / 2); k++) { Console.Write("-"); } } Console.WriteLine(); } Console.ReadKey(); } }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 9 عند التشغيل.

Enter the number of lines: 9
----*----
---* *---
--*   *--
-*     *-
*       *
-*     *-
--*   *--
---* *---
----*----