Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثالث - حل التمرين الثاني بلغة بايثون

المطلوب

أكتب برنامج مهمته رسم الشكل التالي بواسطة الحلقات.
عند تشغيل البرنامج, يجب أن يطلب من المستخدم إدخال عدد أسطر الشكل الذي سيتم رسمه.
إنتبه: يجب أن يدخل المستخدم عدد مفرد و أكبر من صفر, لأن عدد الأسطر لا يمكن أن يكون مزدوجاً أو قيمته تساوي صفر أو أقل من صفر.


الحل بلغة بايثون

الطريقة الأولى لحل التمرين.

n = 0
while n <= 0 or n % 2 == 0:
n = int(input("Enter the number of lines: "))
for i in range(1, n + 1):
if i <= n / 2:
print(' ' * (int(n / 2) - i + 1), end='')
print('*', end='')
print(' ' * ((i * 2) - 3), end='')
if i != 1:
print('*', end='')
else:
print(' ' * (i - int(n / 2) - 1), end='')
print('*', end='')
print(' ' * ((n * 2) - (i * 2) - 1), end='')
if i != n:
print('*', end='')
print()
n = 0 while n <= 0 or n % 2 == 0: n = int(input("Enter the number of lines: ")) for i in range(1, n + 1): if i <= n / 2: print(' ' * (int(n / 2) - i + 1), end='') print('*', end='') print(' ' * ((i * 2) - 3), end='') if i != 1: print('*', end='') else: print(' ' * (i - int(n / 2) - 1), end='') print('*', end='') print(' ' * ((n * 2) - (i * 2) - 1), end='') if i != n: print('*', end='') print()

الطريقة الثانية لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

n = 0
while n <= 0 or n % 2 == 0:
n = int(input("Enter the number of lines: "))
for i in range(1, n + 1):
if i <= n / 2:
for k in range(1, int(n / 2) - i + 2):
print(' ', end='')
print('*', end='')
for k in range(1, (i * 2) - 2):
print(' ', end='')
if i != 1:
print('*', end='')
else:
for k in range(1, i - int(n / 2)):
print(' ', end='')
print('*', end='')
for k in range(1, (n * 2) - (i * 2)):
print(' ', end='')
if i != n:
print('*', end='')
print()
n = 0 while n <= 0 or n % 2 == 0: n = int(input("Enter the number of lines: ")) for i in range(1, n + 1): if i <= n / 2: for k in range(1, int(n / 2) - i + 2): print(' ', end='') print('*', end='') for k in range(1, (i * 2) - 2): print(' ', end='') if i != 1: print('*', end='') else: for k in range(1, i - int(n / 2)): print(' ', end='') print('*', end='') for k in range(1, (n * 2) - (i * 2)): print(' ', end='') if i != n: print('*', end='') print()

الطريقة الثالثة لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

n = 0
while n <= 0 or n % 2 == 0:
n = int(input("Enter the number of lines: "))
i = 1
while i <= n:
if i <= n / 2:
k = 1
while k <= int(n / 2) - i + 1:
print(' ', end='')
k += 1
print('*', end='')
k = 1
while k <= (i * 2) - 3:
print(' ', end='')
k += 1
if i != 1:
print('*', end='')
else:
k = 1
while k < i - int(n / 2):
print(' ', end='')
k += 1
print('*', end='')
k = 1
while k < (n * 2) - (i * 2):
print(' ', end='')
k += 1
if i != n:
print('*', end='')
print()
i += 1
n = 0 while n <= 0 or n % 2 == 0: n = int(input("Enter the number of lines: ")) i = 1 while i <= n: if i <= n / 2: k = 1 while k <= int(n / 2) - i + 1: print(' ', end='') k += 1 print('*', end='') k = 1 while k <= (i * 2) - 3: print(' ', end='') k += 1 if i != 1: print('*', end='') else: k = 1 while k < i - int(n / 2): print(' ', end='') k += 1 print('*', end='') k = 1 while k < (n * 2) - (i * 2): print(' ', end='') k += 1 if i != n: print('*', end='') print() i += 1

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 9 عند التشغيل.

Enter the number of lines: 9
  *
  * *
 *  *
 *   *
*    *
 *   *
 *  *
  * *
  *