Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثالث - حل التمرين الثاني بلغة C++

المطلوب

أكتب برنامج مهمته رسم الشكل التالي بواسطة الحلقات.
عند تشغيل البرنامج, يجب أن يطلب من المستخدم إدخال عدد أسطر الشكل الذي سيتم رسمه.
إنتبه: يجب أن يدخل المستخدم عدد مفرد و أكبر من صفر, لأن عدد الأسطر لا يمكن أن يكون مزدوجاً أو قيمته تساوي صفر أو أقل من صفر.


الحل بلغة C++

#include <iostream>
int main() {
int n;
do {
std::cout << "Enter the number of lines: ";
std::cin >> n;
}
while (n <= 0);
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
if (i <= n / 2)
{
for (int k = 1; k < (n / 2) - i + 2; k++)
{
std::cout << " ";
}
std::cout << "*";
for (int j = 1; j < (i * 2) - 2; j++)
{
std::cout << " ";
}
if (i != 1)
{
std::cout << "*";
}
}
else
{
for (int k = 1; k < i - (n / 2); k++)
{
std::cout << " ";
}
std::cout << "*";
for (int j = 1; j < (n * 2) - (i * 2); j++)
{
std::cout << " ";
}
if (i != n)
{
std::cout << "*";
}
}
std::cout << "\n";
}
char end; std::cin >> end;
return 0;
}
#include <iostream> int main() { int n; do { std::cout << "Enter the number of lines: "; std::cin >> n; } while (n <= 0); for (int i = 1; i <= n; i++) { if (i <= n / 2) { for (int k = 1; k < (n / 2) - i + 2; k++) { std::cout << " "; } std::cout << "*"; for (int j = 1; j < (i * 2) - 2; j++) { std::cout << " "; } if (i != 1) { std::cout << "*"; } } else { for (int k = 1; k < i - (n / 2); k++) { std::cout << " "; } std::cout << "*"; for (int j = 1; j < (n * 2) - (i * 2); j++) { std::cout << " "; } if (i != n) { std::cout << "*"; } } std::cout << "\n"; } char end; std::cin >> end; return 0; }

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 9 عند التشغيل.

Enter the number of lines: 9
  *
  * *
 *  *
 *   *
*    *
 *   *
 *  *
  * *
  *