Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

تحديات برمجيةالتحدي الثالث - حل التمرين الأول بلغة بايثون

المطلوب

أكتب برنامج مهمته رسم الشكل التالي بواسطة الحلقات.
عند تشغيل البرنامج, يجب أن يطلب من المستخدم إدخال عدد أسطر الشكل الذي سيتم رسمه.
إنتبه: يجب أن يدخل المستخدم عدد مفرد و أكبر من صفر, لأن عدد الأسطر لا يمكن أن يكون مزدوجاً أو قيمته تساوي صفر أو أقل من صفر.


الحل بلغة بايثون

الطريقة الأولى لحل التمرين.

n = 0
while n <= 0 or n % 2 == 0:
n = int(input("Enter the number of lines: "))
for i in range(1, n + 1):
if i <= n / 2:
print(' ' * (int(n / 2) - i + 1), end='')
print('*', end='')
print('*' * ((i * 2) - 2), end='')
else:
print(' ' * (i - int(n / 2) - 1), end='')
print('*', end='')
print('*' * ((n*2)-(i*2)), end='')
print()
n = 0 while n <= 0 or n % 2 == 0: n = int(input("Enter the number of lines: ")) for i in range(1, n + 1): if i <= n / 2: print(' ' * (int(n / 2) - i + 1), end='') print('*', end='') print('*' * ((i * 2) - 2), end='') else: print(' ' * (i - int(n / 2) - 1), end='') print('*', end='') print('*' * ((n*2)-(i*2)), end='') print()

الطريقة الثانية لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

n = 0
while n <= 0 or n % 2 == 0:
n = int(input("Enter the number of lines: "))
for i in range(1, n + 1):
if i <= n / 2:
for k in range(1, int(n / 2) - i + 2):
print(' ', end='')
print('*', end='')
for j in range(1, (i * 2) - 1):
print('*', end='')
else:
for k in range(1, i - int(n / 2)):
print(' ', end='')
print('*', end='')
for j in range(1, (n * 2) - (i * 2) + 1):
print('*', end='')
print()
n = 0 while n <= 0 or n % 2 == 0: n = int(input("Enter the number of lines: ")) for i in range(1, n + 1): if i <= n / 2: for k in range(1, int(n / 2) - i + 2): print(' ', end='') print('*', end='') for j in range(1, (i * 2) - 1): print('*', end='') else: for k in range(1, i - int(n / 2)): print(' ', end='') print('*', end='') for j in range(1, (n * 2) - (i * 2) + 1): print('*', end='') print()

الطريقة الثالثة لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

n = 0
while n <= 0 or n % 2 == 0:
n = int(input("Enter the number of lines: "))
for i in range(1, int(n / 2) + 2):
print(' ' * (int(n / 2) - i + 1), end='')
print('*', end='')
print('*' * ((i * 2) - 2))
for i in range(1, int(n / 2) + 1):
print(' ' * i, end='')
print('*' * ((int(n / 2) * 2) - (i * 2) + 1))
n = 0 while n <= 0 or n % 2 == 0: n = int(input("Enter the number of lines: ")) for i in range(1, int(n / 2) + 2): print(' ' * (int(n / 2) - i + 1), end='') print('*', end='') print('*' * ((i * 2) - 2)) for i in range(1, int(n / 2) + 1): print(' ' * i, end='') print('*' * ((int(n / 2) * 2) - (i * 2) + 1))

الطريقة الرابعة لحل التمرين و الحصول على نفس النتيجة.

n = 0
while n <= 0 or n % 2 == 0:
n = int(input("Enter the number of lines: "))
for i in range(1, int(n / 2) + 2):
for k in range(1, int(n / 2) - i + 2):
print(' ', end='')
print('*', end='')
for j in range(1, (i * 2) - 1):
print('*', end='')
print()
for i in range(1, int(n / 2) + 1):
for k in range(1, i + 1):
print(' ', end='')
for j in range(1, (int(n / 2) * 2) - (i * 2) + 2):
print('*', end='')
print()
n = 0 while n <= 0 or n % 2 == 0: n = int(input("Enter the number of lines: ")) for i in range(1, int(n / 2) + 2): for k in range(1, int(n / 2) - i + 2): print(' ', end='') print('*', end='') for j in range(1, (i * 2) - 1): print('*', end='') print() for i in range(1, int(n / 2) + 1): for k in range(1, i + 1): print(' ', end='') for j in range(1, (int(n / 2) * 2) - (i * 2) + 2): print('*', end='') print()

سنحصل على النتيجة التالية إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 9 عند التشغيل.

Enter the number of lines: 9
    *
   ***
  *****
 *******
*********
 *******
  *****
   ***
    *